sepolia logo

Λίγο καιρό πριν, αναγγέλθηκε σχεδόν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με δελτίο τύπου του Δήμου Αθηναίων, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της δημοτικής αρχής και της Ανώνυμης Εταιρίας Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.), με στόχο την αξιοποίηση ακινήτων της δεύτερης πλευράς, προς όφελος των δημοτών της Αθήνας.

Στα ακίνητα, είχε γίνει γνωστό ήδη από το δελτίο τύπου, ότι θα συμπεριλαμβάνονταν και ο χώρος του ΒΟΤΡΥΣ.

Πριν λίγες μέρες, ο τοπικός σύλλογος Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» κατάφερε να «ξετρυπώσει» το περιεχόμενο του μνημονίου, το οποίο δεν είχε βγεί στην δημοσιότητα μέχρι τότε και να το γνωστοποιήσει μέσω του μπλογκ της.

Τι παρατηρούμε στο μνημόνιο λοιπόν, τώρα που έγινε γνωστό το περιεχόμενό του;

votrys 20 2 2021 1

1) Στους στόχους της συνεργασίας των δύο φορέων κατηγορηματικά διατυπώνεται ότι, τα πεδία συνεργασίας τους περιορίζονται «στους τομείς α) των εκπαιδευτικών υποδομών, β) της αναβάθμισης του αστικού τοπίου, γ) της κοινωφελοὺς δράσης δ) του πολιτισμοὺ και της άθλησης, εντός των διοικητικὠν ορίων της πόλης των Αθηνών» και επίσης ότι κάθε συνεργασία που θα προκύπτει από το μνημόνιο «θα έχει σε κάθε περίπτωση κοινωφελἠ χαρακτήρα, προς ὀφελος των δημοτών του Δήμου Αθηναίων». Καθαρά και ξάστερα. Ή μήπως όχι; Αυτοί οι ωραίοι στόχοι μπορεί να έχουν έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με την εποχή, τις συνθήκες και αυτόν που τους επιδιώκει. Πίσω από την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και την κοινωφελή δράση, μπορεί να κρυφτούν οι χειρότερες υποβαθμίσεις περιοχών και οι πιο αντικοινωνικές δράσεις. Προσέξτε. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει οπωσδήποτε κακές προθέσεις. Αλλά, ξεκαθαρίζουμε ότι η η διακήρυξη προθέσεων από μόνη της, δεν είναι δέσμευση, ούτε δίνει βεβαιότητα για αξιοποίηση πραγματικά προς όφελος των κατοίκων.

2) Το ΒΟΤΡΥΣ αναφέρεται στο μνημόνιο ως «Ακίνητο επί των οδών Γράμμου, Σιώκου και Αυλώνος (ΒΟΤΡΥΣ)». Δεν γνωρίζουμε αν σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ερειπωμένο εργοστάσιο. Το ερειπωμένο εργοστάσιο έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο πολιτισμού ως μνημείο βιομηχανικής ιστορίας και επομένως την διαχείρισή του δεν μπορεί να την έχει άλλος από το υπουργείο πολιτισμού, όπως και όλα τα μνημεία. Αξιοποίηση όμως του ΒΟΤΡΥΣ χωρίς επεμβάσεις στο κτίριο ή και χωρίς το κτίριο, δεν είναι μπορούν να γίνουν αντιληπτές.

3) Οι δύο φορείς συστήνουν πενταμελείς ομάδες εργασίας για κάθε περίπτωση, με περιεχόμενο που διατυπώνεται σαφώς στο μνημόνιο. Όμως, μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο κλειστός και περιφρουρούμενος χαρακτήρας της λειτουργίας των ομάδων εργασίας (άρθρο 7). Ούτε νύξη δεν υπάρχει για κάποια μορφής δημόσια διαβούλευση, ή να ληφθεί με κάποιο τρόπο υπόψιν και η γνώμη των κατοίκων, οι οποίοι είναι σε τελευταία ανάλυση και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και πως αυτοί θα εκφράσουν την γνώμη τους, αν τα μέλη της ομάδας εργασίας «τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για όλες τις πληροφορίες οιασδήποτε µορφής, που τους έχουν παρασχεθεί ἡ θα τους παρασχεθούν, καθώς και για ὁλες τις πληροφορίες στις οποίες θα ἐχουν πρόσβαση λόγω της ιδιότητὰς τους και της συνακόλουθης συνεργασίας τους»;

4) Από το όλο μνημόνιο δεν προκύπτει σε κανένα σημείο του, κάποιος χρονικός ορίζοντας ή κάποιος προγραμματισμός σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου των ομάδων εργασίας. Ξέρετε, στην χώρα μας το έχουμε σπουδάσει αυτό. Αν δεν θέλεις να φτιάξεις ένα έργο, αλλά να μην φανεί ότι δεν κάνεις και τίποτα, φτιάξε μια ομάδα εργασίας να το μελετήσει. Ας ελπίσουμε να μην γίνει έτσι.

Η αλήθεια είναι ότι περισσότερες ανησυχίες από αυτές που είχαμε, μας δημιούργησε η γνωστοποίηση του περιεχόμενου μνημονίου.

Αλλά εδώ θα είμαστε, δεν πάμε αλλού και θα το παρακολουθούμε το ζήτημα.

Όσοι ενδιαφέρεσθε μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω αναλυτικά το περιεχόμενο του μνημονίου.

votrys 20 2 2021 3

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

μεταξύ της Ανώνυµης Εταιρείας του Δημοσίου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και του Δήμου Αθηναίων

Σήµερα την 4/2/2021 ηµέρα Πέμπτη στα γραφείο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε», οδός Φαβιέρου αριθ. 30, σύμφωνο µε την υπ’ αριθ. 394/2020 απὀφαση του Δημοτικού Συµβουλίου του Δήμου Αθηναίων και την απὀφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. της εταιρείας "ΚΤΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε της µε αριθμὸ 218ης/21.11.2019 Συνεδρίαση (Α.Δ.Α.: 60ΙΛΟΞΧΔ-ΝΘ6), µε την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. ο Δήμος Αθηναίων, µε έδρα Λιοσίων αρ. 22, εκπροσωπούµενος νομίμως απὀ τον Δήμαρχο, Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και

2. η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ», µε έδρα Φαβιέρου αρ. 30, Αθήνα Εκπροσωπούµενη νομίμως απὀ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Γιόνναρη,

συμφώνησαν και συναποδἐχθηκαν τα ακόλουθα:

Ἄρθρο 1
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα συμβαλλόµενα µέρη µε στόχο την προαγωγἡ της μεταξύ τους συνεργασίας στον κοινό χώρο ὄράσης των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, αναλαμβάνουν κάθε απαροίτητη Πρωτοβουλία και δραστηρότητα γιο την εγκαθίδρυση αγαστής συνεργασίας µεταξύ τους, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτουν στους τοµείς: α) των εκπαιδευτικών υποδομών, β) της αναβάθμισης του αστικού τοπίου, γ) της κοινωφελοὺς δράσης δ) του πολιτισμοὺ και της άθλησης, εντός των διοικητικὠν ορίων της πόλης των Αθηνών.

Ειδικότερα µε το παρὀν Μνημόνιο οἱ συμβαλλόµενοι δεσμεύονται στη δυνατότητα αξοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΚΤΥΠ ΑΕ, απὀ τον Δήμο Αθηναίων µε κάθε πιθανή κοινώς αποδεκτἠ µορφή συνεργασίας, ὁπως παραχώρηση Χρήσης, σύναψη προγραµµατικής σύμβασης κ.α.

Στους στόχους των κοινών δράσεων που θα συμφωνηθούν θα µπορεί ενδεικτικἁ να είναι καὶ η ωρίµαση έργων κηριοκὠν υποδομών. Κάθε µορφή συνεργασίας που απορρέει απὀ το παρόν Μνημόνιο θα έχει σε κάθε περίπτωση κοινωφελἠ χαρακτήρα, προς ὀφελος των δημοτών Του Δήμου Αθηναίων.

Ἄρθρο 2
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Η΄/ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ἔργα ἠ/και δράσεις δύναται να προτείνονται προς εξέταση σε Οµάδες Εργασίας, κατόπιν συμφωνίας των εκπροσώπων των δύο συμβαλλομένων. Ἠδη, κατόπιν, συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών θα προωθηθούν προς εξέταση στις Οµάδες Εργασίας (ἂρθρο 3 του παρόντος), ενδεικτικά και ὀχι περιοριστικἁ, έργα σε ακίνητα Ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΠΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΜΕΣ Α.Ε», που ο Δήμος Αθηναίων πρὀτενε, µε τα υπ’ αριθµ. Πρωτ. ΚΤΥΠ ΑΕ 16875/02.12.2019, 16368/22.11.2019 κοι 15887/13.11.2019 ἐγγραφά του και συγκεκριµένα αναφέρεται στα κάτωθι ακίνητα,

1) Ακίνητο επἰ των οδών Πρασσά, Βαλτετσίου και Ασκληπιού

2) Ακίνητο επί των οδών Γράμμου, Σιώκου και Αυλώνος (ΒΟΤΡΥΣ)

3) Ακίνητο επί των οδὼν Πάτμου και Καραβία

4) Οικόπεδο δίηλα στο Πάρκο Βασίλης Αυλωνίτης στη Ριζούπολη

5) Ακίνητο επἰ των οδών Δέφνερ, Αναπαύσεως και Ροτζηκότσικα

Άρθρο 3
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα συμβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν Ομάδα Εργασίας ανά ἐργο ἡ και δράση, που την στηρίζουν µε όλα τα δυνατὰ µέσα που διαθέτει ο καθένας και η οποία θα εξετάζει: α) την χρήση και τον σκοπὀ σε σχέση µε το υφιστάμενο θεσμικὀ πλαίσιο β) τις τυχόν απαπούµενες εγκρίσεις και αποφάσεις γ) τον προὔπολογισμό δ) το Χρονοδιάγραμμα, ε) τους απαιτούµενους ανθρώπινους πόρους και στ) τις πηγές χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του έργου ἡ και της δράσης.

Ἡ ομάδα εργασίας θα αποτελείται απὀ πέντε τακτικἁ µέλη, εκ των οποίων τα δύο θα ορίζονται απὀ τον Δὴμο Αθηναίων και τα Τρία θα ορίζονται απὀ την ΚΤΥΠ ΑΕ, μοζ µε τους αναπληρωτὲς τους. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Ἄρθρο 4
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στόχος των Ομάδων Εργασίας αποτελεί

Α. Ο ρόλος των οµάδων εργασίας εἶναι να υποβάλλει προτάσεις ως προς τη σύνταξη καὶ υπογραφἡ Προγραμματικὠν Συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ανά ἐργο ἡ και δράση

Β. Παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων µε αντάλλαγμα ἡ µη.

Γ. Κάθε ἄλλη µορφή αμοιβαίας αποδεκτής σύμβασης ανά ἐργο ἡ και δράση.

Τα ονωτέρω θα βασίζονται στο Παρὀν Μνημόνιο, και θα αποτελούν αυτοτελεῖς, συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων µε ὄικοὺς τους όρους και προὔποθέσεις που, θα προωθούνται προς υπογραφή, ανόλογα µε το στάδιο ωριμότητας που Προκύπτει απὀ τα αποτελέσµατα των Ομάδων Εργασίας.

Σε περίπτωση που η ομάδα εργασίας κρίνει ότι ἑνα ἡ περισσότερα εκ των ἧδη προτεινόμενων προς αξιοποίηση ακινήτων, πληροί τους αµοιβαίους οποδεκτούς όρους υλοποίησης έργου, προκρίνεται ως αµεσότερη η διαδικασία της παραχώρησης χρήσης.

Για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων και δράσεων συμφωνείται η ανταλλαγή, στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ενδεικτικἁ και ὀχι περιοιστικἁ η ανταλλαγἡ στοιχείων θα μπορεί να περιλαµβάνει μελέτες, προὐπολογισμούς, καθεστώς κυριότητας ακινήτων κ-α.

Ἄρθρο 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι συμβαλλόµενοι κατὰ την συνεργασία τους, πέραν των συναποδεχόµενων στο παρόν Μνημόνιο, οφείλουν να συμμορφώνονται µε το θεσμικὀ καθεστώς κάθε μέρους, τους κανονισμούς και τις αρμοδιότητες που διέπουν τον καθένα εξ αυτών, τον γενικότερο προγραμματισμό τους και την λογοδοσία τους στις εποπτεύουσες, αρχές τους, καθώς και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους προς άλλους φορείς του δημοσίου και του Ιδιωτικού χώρου.

Ἄρθρο 6
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η οποιαδήποτε Προβολή, είτε διὰ ζώσης είτε σε έντυπη ἡ και ηλεκτρονικἡ µορφἡ, ασχέτως των µέσων που διαθέτει ο κάθε συµβολλόμενος, του παρόντος Μνημονίου, ἔργου ἡ και δράσης, υλικού ἡ άυλου, που παράγεται απὀ το παρὀν Μνημόνιο, θα συναποφασίζεται απὀ τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων κοι θα πραγματοποιείται σε ισότιμη βάση.

Άρθρο 7

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με το παρὀν Μνημόνιο οἱ εκπρόσωποι των συμβαλλομένων και τα µέλη των Ομάδων Εργασίας, αναλαμβόνουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για όλες τις πληροφορίες οιασδήποτε µορφής, που τους έχουν παρασχεθεί ἡ θα τους παρασχεθούν, καθώς και για ὁλες τις πληροφορίες στις οποίες θα ἐχουν πρόσβαση λόγω της ιδιότητὰς τους και της συνακόλουθης συνεργασίας τους στο πλαίσιο της λεπουργίας καὶ υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου. Η υποχρέωση εχεμύθειας εκτείνεται τόσο κατὰ την διάρκεια ισχύος του παρόντος Μνημονίου, ὁσο και μετὰ την λήξη ἡ την ακὐρωσή του.

Ἄρθρο 8
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο Πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου απὀ την λειτουργία και την εργασία όλων των εμπλεκομένων και συγκεκριµένα των εκπροσώπων των συμβαλλομένων και των µελών. των. Ομάδων Εργασίας, δεν προκαλείται δοπάνη που επιβαρύνει τους Εγκεκριµένους προὐπολογισμοὺς των συμβαλλομένων μερών.

Ἄρθρο 9
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Για την τήρηση του παρόντος Μνημονίου και των Προγραμματικών Συμβάσεων που έπονται σύμφωνα µε αυτό, προτείνεται υπεύθυνοι να εἶναι απὀ κοινού οι εκπρόσωποι των. συμβαλλομένων ἡ τα εκάστοτε εγγράφως, εξουσιοδοτηµένα οπὀ αυτούς πρόσωπα, ὀργονα ἡ επιτροπές

Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου απαπεί την προηγούµενη ἐγγραφη συγκατόθεση των συμβαλλομένων μερών. Δεν απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου εξ απίας οποιαδήποτε αλλαγής, αντικατάστασης ἡ συμπλήρωσης που αφορά σε έργα ἡ δράσεις που προτείνονται στις οµάδες εργασίας, σύµφωνα µε το Ἄρθρο 3 του παρόντος.

Ἄρθρο 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαφορές που τυχόν προκύψουν µεταξὺ των συμβαλλομένων μερών απὀ την ερμηνείο ἡ καὶ την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου επιλύονται κατόπιν διαβούλευσης μεταξυ των εκπροσώπων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση µη συμφωνίας το παρὸν Μνημόνιο ακυρούται εἶτε συναινετικἁ εἶτε μονομερώς,

Ἄρθρο 12
ΙΣΧΥΣ

Το παρὀν μνημόνιο ισχύει απὀ την ηµέρα της υπογραφής του και συνάπτεται για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, µε δυνατότητα επέκτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Η ισχύς του άρθρου αυτού δεν σχετίζεται µε την ισχύ των Προγραμματικών Συμβάσεων, του ἀρθρου 4 του παρόντος Μνημονίου.

Ἄρθρο 13
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων -- Ρήτρα Εμπιστευτικότητας» (ὅπως αυτἠ συντάχθηκε απὀ τον DΡΟ του Δήμου Αθηνοίων)

(σ.σ. ακολουθούν τυπικής μορφής και περιεχομένου δεσμεύσεις και όροι που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να συμπεριληφθούν εδώ)