sepolia logo

Ούτε κουβέντα δεν γράφεται για τους χώρους του ΒΟΤΡΥΣ - ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ή για το πρώην πάρκινγκ δίπλα στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Σεπολίων στις προτάσεις του συμβουλίου της 4ης δημοτικής κοινότητας, σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά η απόφαση:

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-06-2020
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Της πράξης με αριθμό 14 που αφορά την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2021 για την 4η Δημοτική Κοινότητα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΚΩΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΕΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΕΚΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ.
Οι Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την με αριθμ. 135768/20 πρόσκληση.
Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Αρβανίτης Π., Κασιδιάρης Θ., Σκλαβενίτης Ν.
Απεχώρησαν στην Π.Κ.Σ. 14 οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξίου Ι., Θέος Λ.
Απεχώρησε στην Π.Κ.Σ. 15 ο Σύμβουλος κ. Μοναστηριώτης Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το 2o θέμα που αφορά την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2021 για την 4
η Δημοτική Κοινότητα.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη τα κάτωθι:
1.Το υπ’αριθμ. 114683/28-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας,
Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 83 του Ν. 3852/10
3. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών σύμφωνα με τα πρακτικά.
4. Την ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των μελών

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Προτείνει, στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021, τα παρακάτω έργα, τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την περιοχή της 4ης Δημοτικής Κοινότητας:
1.
Ασφαλτοστρώσεις οδών: Βίωνος, Πέτρας, Οιδίποδος, Δράκοντος, Τηλεφάνους, Αίμωνος (από Τηλεφάνους έως Πλάτωνος), Φάωνος, Ισαγόρου, Τιμοσθένους, Πολυκράτους, Λεάνδρου, Καλλικρατίδου, Ιωαννίνων, Μοναστηρίου (από Τηλεφάνους έως Αμφιαράου), Ινούς, Ιοκάστης, Τριπόλεως, Λιοσίων, Βορείου Ηπείρου, Θεμισκύρας, Κίμωνος (από Παλαμηδίου έως Κων/πόλεως), Αλιάκμονος από (Μοναστηρίου έως Σερρών), Μοναστηρίου, Καπετάν Λαχανά, Βρεττού Παπαδοπούλου, Περβανόγλου, Τρουπάκη, Κοζάκη, Κουρτίδου, Πύρλα, Παπαδάκη, Παπούλια, Πάροδος της οδού Κηφισού έως την τομή της με την οδό Αυλώνος, Αυλώνος (από Ρόδου έως Αγίου Μελετίου)
2.
Ανακατασκευή πεζοδρομίων: Λένορμαν 255, Μανιτάκη & Γράμμου, Χειμάρρας 45-51, Ηρούς, Αίμωνος, Διστόμου, Καλαμά, Σμόλικα, Γράμμου, Φάωνος, Ισαγόρου, Τιμοσθένους, Πολυκράτους, Τηλεφάνους, Αλεξάνδρου Σβώλου, Μοναστηρίου, Άργους, Ναυπλίου, Λεάνδρου, Βελλερεφόντου, Χωρέμη, Σιμπλικίου, Αγ.Μελετίου, Αγ.Σοφίας, Σεπολίων, Δυρραχίου από Αγ. Μελετίου έως Ρόδου, Στενημάχου από Κων/πόλεως έως Λιοσίων, Βορ.Ηπείρου, Καπ.Λαχανά, Αγ. Δημητρίου Όπλων, Λιοσίων από Αγ.Μελετίου έως πρακτορεία ΚΤΕΛ δεξιά-αριστερά

3. Αναπλάσεις πλατειών: Πεσόντων Πυροσβεστών, Πέτρουλα, Λέλας Καραγιάννη, Αγ. Δημητρίου Όπλων, Ορθοδοξίας
4.
Ενίσχυση ή αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού: Διστόμου, Λένορμαν (δίκτυο LED), Δυρραχίου (δίκτυο LED), Παλαμηδίου (δίκτυο LED), Πέτρας (δίκτυο LED), Ιωαννίνων (δίκτυο LED), Κρέοντος (δίκτυο LED), Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως (δίκτυο LED), Λιοσίων (δίκτυο LED), Φάωνος, Ισαγόρου, Τιμοσθένους, Πολυκράτους, Μοναστηρίου, Δημοσθένους, Κλεομήδους, Πλάτωνος (δίκτυο LED), Μαραθωνομάχων, Φιλιππουπόλεως

5. Συντήρηση σχολείων: 54ο Γυμνάσιο (ανακατασκευή μάντρας-καμινάδας), 20ο ΓΕΛ (επισκευή οροφής και αποδυτηρίων), 52ο Γυμνάσιο (επισκευή γυμναστηρίου-κατασκευή στεγάστρου ακάλυπτου), 67ο Δημοτικό, 58ο Δημοτικό, 56ο Δημοτικό, 162ο Δημοτικό, 27ο ΓΕΛ, 131ο Νηπιαγωγείο, 140ο Νηπιαγωγείο.
6.
Πεζοδρομήσεις: Πρεβέζης (Λόφος Σκουζέ-Λόφος Κολωνού), Φλογαϊτου, Νικολαϊδου & Πύρλα (παιδικός σταθμός).
7.
Ράμπες ΑΜΕΑ: Σε όλες τις πλατείες και στους περιβάλλοντες χώρους των Ιερών Ναών της Κοινότητας καθώς και σε πεζοδρόμια όπου δεν υφίστανται.
8.
Ανάπλαση οικοπέδου Λένορμαν-Ηρούς-Ιφιγενείας (Λαχανόκηποι), εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΕΑΣ