sepolia logo

Στην διπλωματική τους εργασία το 2014, τρεις φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής καταπιάστηκαν με την αποκατάσταση και επανάχρηση του βιομηχανικού κτιρίου Βότρυς, που βρίσκεται στα Σεπόλια.

Στο εισαγωγικό τους σημείωμα οι τρεις φοιτήτριες γράφουν:

«Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως θέμα την αποκατάσταση και επανάχρηση του βιομηχανικού κτιρίου Βότρυς στα Σεπόλια, Αττικής. Η περιοχή έχει σκληρά όρια από την μια τη λεωφόρο Κηφισού, τις γραμμές τρένου στην Κωνσταντινουπόλεως και την οδό Λενορμαν.

Πιο συγκεκριμένα το κομμάτι το οποίο μελετάμε είναι το οικόπεδο του κτιρίου Βότρυς και το οικόπεδο της βιομηχανίας Κοροπούλη. Όριο του οικοπέδου αποτελεί η λεωφόρος Κηφισού, η οδός Σιώκου η οποία παραλαμβάνει την κυκλοφορία από τον Κηφισό και τέλος η οδός Αυλώνος που αλλάζει χαρακτήρα σε όλο το μήκος της. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας στο πεδίο που εξετάζουμε είναι έντονος καθώς το κτίριο γειτνιάζει με σχολεία.

diplomatiki.votrys.02

Καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση της περιοχής και έπειτα από συζητήσεις με κατοίκους της εντοπίσαμε ότι υπάρχει έντονη κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχής, κάτι που δεν ευνοεί την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και τη συμμετοχή των κατοίκων στη ζωή της πόλης. Λόγω της οικονομικής κρίσης συναντήσαμε πολλά κλειστά καταστήματα σε βασικούς εμπορικούς άξονες, δημιουργώντας την ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας».

Για λόγους τάξης πρέπει εδώ να αναφέρουμε τα στοιχεία των συντελεστών αυτής της εργασίας:

Φοιτήτριες: Θεοδώρα Κούκου, Ιωάννα Κωνσταντίνου, Μαρία Σταματόγιαννη
Επιβλέποντες  Καθηγητές: Κωνσταντινίδου Έλενα, Βασιλάτος Παναγιώτης
Σύμβουλος: Μίχα Ειρήνη
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία παρουσίασης:  30 Ιουλίου 2014

εργασία αναρτημένη στο greekarchitects.gr

Προσπαθήσαμε μέσω email να επικοινωνήσουμε με κάποια από τις κυρίες που έκαναν την εργασία, για να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς δεν το πετύχαμε.

Το κομμάτι της εργασίας που έχει δημοσιευθεί έχει κυρίως αρχιτεκτονικά σχέδια και λίγες σημειώσεις για τους στόχους της εργασίας και τις προτάσεις.

Στην αρχή η εργασία, περιγράφει την σημερινή κατάσταση του κτιρίου:

Αναφορικά ο Βότρυς (εταιρεία Οινών και Οινοπνευμάτων) ιδρύθηκε το 1906 και δημιουργήθηκε ως η μόνη δυνατή λύση για την κατεργασία και το εμπόριο της σταφίδας, την εποχή που ήταν έντονο το σταφιδικό ζήτημα. Το κτίριο του Βότρυ στα Σεπόλια ήταν η μεγαλύτερη εργοστασιακή μονάδα στην Ελλάδα. Το 1986 διακόπηκε οριστικά η λειτουργία του, αφήνοντας τα σημάδια της εγκατάλειψής του να κυριαρχούν σήμερα.

Όσον αφορά την κατασκευή του κτιρίου αποτελείται από  οπτόπλινθο 60 cm. Η σημερινή κατάσταση του συνοψίζεται στην πλήρη κατάρρευση των στεγών, μέρους των κουφωμάτων  του εξωτερικού επιχρίσματος  και τέλος, την απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

και στην συνέχεια υπάρχει αναφορά στον στόχο της πρότασης, σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό:

Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός τοπικού και υπερτοπικού πόλου έλξης με χρήσεις που ανταποκρίνονται σε ένα ζωντανό χώρο που λειτουργεί τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Σημαντική επίσης είναι η αναβίωση του οινοποιείου και η διατήρηση του νήματος της ιστορίας της περιοχής με τα αμπέλια και τις καλλιέργειες, δημιουργώντας έτσι ένα χώρο για την παραγωγή κρασιού που ταυτόχρονα λειτουργεί ως χώρος έκθεσης εισάγοντας τον επισκέπτη στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας. Προκειμένου να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική ζώνη, δημιουργήσαμε εκπαιδευτικά εργαστήρια που στρέφονται προς τον πρωτογενή τομέα, με κατεύθυνση οινολογία και γεωπονία. Η πρόταση εμπεριέχει εξωτερικά εργαστήρια που λειτουργούν ως χώρος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

diplomatiki.votrys.03

Συνθετικές προτάσεις υπαίθριου χώρου

- δημιουργία κεντρικού άξονα που συνδέει τις δυο κύριες εισόδους του οικοπέδου
- διαμόρφωση τριών πλατειών με σκληρό υλικό
- ανάγκη για εσωστρέφεια από τη λεωφόρο Κηφισού και την οδό Σιώκου
- δημιουργία τεχνητού λόφου προς την πλευρά του Κηφισού (οπτικό - ηχητικό φίλτρο) με ήπια κλίση προς το σχολείο
- διαχείριση οικοπέδου Κοροπούλη με έντονο πράσινο, καλλιέργειες και αμπέλια
- γραμμικός άξονας από την παραγωγή στα αμπέλια
- επιλογή ελληνικών φυτών δοκιμασμένων στις εδαφολογικές συνθήκες της χώρας

diplomatiki.votrys.04

Αρχές σχεδιασμού

- διατήρηση των κινήσεων που πραγματοποιούνταν στο παλιό εργοστάσεων
- διατήρηση των μορφολογικών στοιχείων και αναλογιών
- δημιουργία πρόσθετων κατασκευών που δεν επιβαρύνουν το υπάρχον κέλυφος
- δημιουργία κατασκευών στον υπαίθριο χώρο για την ένταξη των δευτερευουσών χρήσεων
- ανάδειξη καμινάδας ως σήμα κατατεθέν
- αξιοποίηση του αιθρίου

diplomatiki.votrys.06

 

Όσοι θέλουν να δούν αναλυτικότερα σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες μπορούν να επισκεφτούν αυτήν την ιστοσελίδα.