Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ''ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ".
Ημ/νια: 11/04/2017 11:13:45
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΠ7ΟΞΩΡ-ΔΙΧ

Δείτε το στην Διαύγεια