Θέμα: Διεξαγωγή Δημοπρασίας που αφορά την αρ. πρωτ. 218048/23-11-2016 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής
Ημ/νια: 13/04/2017 13:11:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥΕ7Λ7-Υ7Μ
 
Προχωρούν οι διαδικασίες για την μεταφορά των κεντρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Αττικής στην θέση Ροσινιόλ στα Σεπόλια.
Η τελική προσφορά για την αγορά του κτιρίου διαμορφώθηκε στα 19,8 εκατ. ευρώ. Αναμένεται εκτίμηση της αξίας του από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Δείτε το στην Διαύγεια