sepolia logo

 

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη «Δύναμη Ζωής» σχετικά με το έργο ανάπλασης των προσφυγικών, καθώς και τις ενέργειες που έχει κάνει η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, σχετικά με την αξιοποίηση της μελέτης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΨΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΚΤΩ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ», έγιναν τα ακόλουθα:

 • η επιτροπή παραλαβής και ελέγχου της μελέτης, συνεδρίασε πέντε φορές (κατά τις ημερομηνίες 1-9-2019, 3-10-2019, 22-11-2019, 2-12-2019 και 24-12-2019) από κοινού με την επιτροπή παρακολούθησης προόδου των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου.
 • σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο (σύμφωνα με την από 10/07/2019 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων αποκατάστασης των προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας), και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 820403/11-12-2019 εγγράφου με το οποίο η Δ.Τ.Ε. ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου και των επιτροπών παραλαβής και ελέγχου,

Δεύτερον, η εξέλιξη των εργασιών έχει ως ακολούθως:

 1. Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των μελετών εφαρμογής που υποβλήθηκε από τα ΕΛΠΕ, από την Υπηρεσία και τον Σύμβουλό της. Εκτιμάται ότι μέχρι 15/2 θα έχουν δοθεί τα σχόλια της Υπηρεσίας και του Συμβούλου στον δωρητή, ώστε να ολοκληρωθεί το δυνατόν συντομότερα η εκπόνηση της μελέτης και η έγκρισή της με ρεαλιστικό Προϋπολογισμό .
 2. Ο Σύμβουλος προχωράει με ταχύ ρυθμό στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Πέρα από τον έλεγχο των μελετών των προσφυγικών πολυκατοικιών, έχει ολοκληρώσει προτάσεις για τη χωροθέτηση του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων με υποβολή μάλιστα προμελέτης (αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ), για τις χρήσεις και τη διάταξη του κέντρου Μικρασιατικού πολιτισμού, καθώς και προτάσεις για τις απαραίτητες Πολεοδομικές ρυθμίσεις.
 3. Στις 10/2 θα υποβάλει την 7η έκθεση προόδου εργασιών και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την τεκμηρίωση της κατασκευής του υπογείου πάρκινγκ. Σε επόμενο στάδιο θα είναι δυνατή και η σύνταξη προκοστολόγησης του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ με τη νέα σύνθεσή της, θα προκληθεί συνάντηση με την εταιρεία και τον Δήμο Αθηναίων, για την τακτοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και του προσδιορισμού των επιτρεπομένων χρήσεων, αφού μέχρι  στιγμής η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Κοινόχρηστος χώρος κι ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.

Τρίτον, παρά τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η παράταξη Δύναμη Ζωής, όπου εμφανίζεται ως ένα έργο έτοιμο να ξεκινήσει, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν σήμερα πολλά εμπόδια, που καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση του.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:

 1. Ο εξορθολογισμός του Προϋπολογισμού όσον αφορά τις εργασίες αποκατάστασης των 8 κτιρίων καθώς ο υφιστάμενος, κρίνεται μη ρεαλιστικός.
 2. Η εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του.
 3. Το θέμα της πλήρους συναίνεσης των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας επαρκούσε μεν η σύμφωνη γνώμη του 66% των συνιδιοκτητών (αρ. 70, ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019), αλλά στο στάδιο των εργασιών θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η αποκατάσταση (τουλάχιστον σε στατικά στοιχεία του φορέα, σε στοιχεία προσόψεων και σε Η/Μ εγκαταστάσεις που διατρέχουν το κτίριο) σε όλες τις ιδιοκτησίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η συναίνεση σε ποσοστό 89%.
 4. Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής. Αυτή τη στιγμή, όλος ο περιβάλλων χώρος των πολυκατοικιών και οι οδοί που υφίστανται, θεωρούνται κοινόχρηστος χώρος. Η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ως εκ τούτου, προϋποθέτουν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου από τον Δ. Αθηναίων. Προκειμένου να λάβει χώρα η τροποποίηση αυτή, ο Τεχνικός Σύμβουλος έχει καταθέσει στις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής συγκεκριμένη πρόταση (σε στάδιο προμελέτης) από την οποία εκκρεμούν μόνο η γεωτεχνική μελέτη (θα πραγματοποιηθούν άμεσα μία ή δύο γεωτρήσεις στην περιοχή) και η προκοστολόγηση. Μόλις ολοκληρωθούν τα ανωτέρω, θα γίνει αίτημα για την τροποποίηση του ρυμοτομικού, σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί.
 5. Η ταυτόχρονη δημοπράτηση κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης – διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με τις «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΨΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΚΤΩ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ». Από τεχνικής πλευράς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε ένα έργο οι ανωτέρω εργασίες, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, η κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου να προηγηθούν των εργασιών αποκατάστασης. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής είναι αντιμέτωπες με μια σειρά σημαντικών εκκρεμοτήτων (οικονομικών και τεχνικών)   που δεν επιτρέπουν την άμεση  έναρξη υλοποίηση του έργου.

Η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν μας άφησε ένα «έτοιμο» έργο, όπως θέλει να το εμφανίζει. Και η νέα Διοίκηση δεν μπορεί να εγκαλείται γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δεν έχει επιλύσει  ζητήματα που δεν λύθηκαν τα προηγούμενα σαράντα χρόνια.

 

Η ανάπλαση των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας είναι ένα δύσκολο έργο. Απαιτείται σοβαρότητα κι όχι λαϊκισμός.