Η βουλή ψήφισε το νόμο που τροποποιεί το Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης στον Ελαιώνα και έτσι η δημιουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στον Ελαιώνα έρχεται πιο κοντά.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα που ψηφίστηκε από τη Βουλή, περιλαμβάνεται και το άρθρο 139, το οποίο προβλέπει ότι η «χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης των άρθρων 5, 6 ,7 και 10 του από 23-2-1987 π.δ/τος, καθώς και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20-9-1995 π.δ/τος της περιοχής του Ελαιώνα».
Κατά τα άλλα, ισχύουν όσα είχαμε δημοσιεύσει στις 4 Αυγούστου για το θέμα.