sepolia logo

Με την καταγγελία από πλευράς Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες) ξεδιπλώθηκε ένα θέμα που προκάλεσε την απάντηση του Δήμου Αθηναίων, σχετικά με την ανάθεση έργου καθαριότητας για 9 σχολικές μονάδες σε εργολαβικό συνεταιρισμό.

Η αρχική καταγγελία της Ο.Σ.Ε.ΕΠ.Ε. στις 29/6 με τίτλο «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ» ήταν η παρακάτω:

«Η Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε απέστειλε σήμερα επιστολή στο Δήμαρχο Αθηναίων, ζητώντας του να αποσύρει άμεσα το διαγωνισμό για την ανάθεση έργου καθαριότητας σχολικών μονάδων σε εργολάβους, με την εκτιμώμενη αξία του έργου αποτιμάται στα 978.211,20€ (!).
Πρόκειται για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα 15.500 εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα πράξη, εργολαβοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, καθώς η προοδευτική διακυβέρνηση του Δήμου Αθηναίων είναι η πρώτη σε όλη τη χώρα που ανοίγει την «κερκόπορτα» εισόδου των εργολάβων στα σχολεία, υπονομεύοντας τον υπερεικοσαετή αγώνας χιλιάδων καθαριστριών του κλάδου που παλεύουν να συνεχίσουν να απασχολούνται στο -όσο το δυνατόν- ασφαλές περιβάλλον της εργοδότησης των Δήμων.
Μια τέτοια ενέργεια για εμάς ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, τα δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία των σχολικών καθαριστριών και τις 15.500 σχολικές καθαρίστριες της χώρας, συνιστά “casus belli” και η άμεση αγωνιστική αντίδρασή μας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Καλούμε τον κ. Χάρη Δούκα να αποσύρει άμεσα τον απαράδεκτο διαγωνισμό και να φέρει άμεσα για συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, προκειμένου να παρασχεθούν δημόσια εξηγήσεις για τους λόγους που εκχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα θέσεις εργασίας για τις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο χορηγεί τη δυνατότητα απευθείας προσλήψεων για κάθε νέο διδακτικό έτος, με ισχυρή μάλιστα μοριοδότηση των υφιστάμενων σχολικών καθαριστριών/στων». Ακολούθησε απάντηση του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Τίποτα πιο αναληθές».

[Είναι η δεύτερη φορά που υφίσταται η συγκεκριμένη διαδικασία στο Δήμο Αθηναίων, μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ μάλιστα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 03.06.2024 (ΑΔΑ: Ρ6Τ5Ω6Μ-ΓΤΙ). Η πρώτη διαδικασία είχε συμβασιοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2022 (22SYMV011127672).

Αναφέρεται στο δημοσίευμα, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν «εργολάβοι» και ότι εκχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα θέσεις εργασίας.

Ποιοι είναι αυτοί οι «εργολάβοι» όμως που είναι φορείς του άρθρου 20 του ν.4412/2016 για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού;

Οι «εργολάβοι» αυτοί είναι με άμεσα ωφελούμενα μέλη τους, ευάλωτες και ειδικές ομάδες που συμμετέχουν σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, δηλαδή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Αναφέρεται εξάλλου και στη διακήρυξη (24PROC014884042) στη σελίδα 20 παρ. 2.2.1.1: “Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον Ν.4430/2016, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας μελέτης.”

Τέλος, η αξία της σύμβασης είναι σχεδόν 700 χιλ.€, ενώ σε 1 εκ.€ θα ανέλθει εφόσον επιθυμήσει ο Δήμος Αθηναίων να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης.

Αυτοί που ανακάλυψαν “πόλεμο” μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και εργαζομένων, καλό θα ήταν να ρωτήσουν τις συγκεκριμένες γυναίκες εργαζόμενες καθαρίστριες κατά πόσο η παρούσα διοίκηση έχει ανοίξει “πόλεμο” ή τις έχει στηρίξει στην πράξη.

Το ελάχιστο που οφείλουν να κάνουν όσοι συμμετέχουν στο γαϊτανάκι των κακόβουλων επιθέσεων κατά του Δήμου Αθηναίων με “ανακοινώσεις” και “αποκαλύψεις” είναι να ζητήσουν συγγνώμη από τις ίδιες τις εργαζόμενες.

Αν δεν το κάνουν, το μόνο που δείχνουν ότι είναι υποκινούμενοι από άγνωστα συμφέροντα, που μόνο το καλό των εργαζομένων δεν επιδιώκουν!».

Στις 30/6 τέλος με σχετικό δελτίο τύπου η Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε. ανταπαντά στον Δήμο Αθηναίων:
««« 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
«Το κάνουμε και εμείς όπως…ο Μπακογιάννης»
Δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να εξοργιστούμε περισσότερο με την απαντητική ανακοίνωση της προοδευτικής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία απαντά στην Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε για την καταγγελία περί ανάθεσης έργου καθαριότητας εννέα (9) σχολικών  μονάδων σε εργολαβικό συνεταιρισμό, με την εκτιμώμενη αξία του έργου ν’ αποτιμάται στα 978.211,20€ (!).
Λίγο πολύ οι διοικούντες το Δήμο της Αθήνας μας απαντούν ότι κακώς διαμαρτυρόμαστε διότι κι εκείνοι το κάνουν όπως…ο κ. Μπακογιάννης!!!
Με την από 29/6/2024 ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων μας γνωστοποιεί ότι:
«είναι η δεύτερη φορά που υφίσταται η συγκεκριμένη διαδικασία στο Δήμο Αθηναίων… η πρώτη διαδικασία είχε συμβασιοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2022». Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση μας γνωστοποιεί ότι: «οι «εργολάβοι» αυτοί είναι με άμεσα ωφελούμενα μέλη τους, ευάλωτες και ειδικές ομάδες που συμμετέχουν σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, δηλαδή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης».
Συνεχίζοντας, οι διοικούντες το Δήμο της Αθήνας, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον κοινωνικό έλεγχο και την κριτική ρίχνουν «μελάνι» λέγοντας ότι τάχα εμείς είμαστε «υποκινούμενοι από άγνωστα συμφέροντα, που μόνο το καλό των εργαζομένων δεν επιδιώκουν».
Ποια είναι όμως η αλήθεια;
Η αλήθεια είναι ότι το 2020, περίπου 10.000 εργαζόμενες και εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα, μετά από πολύχρονους αγώνες, κατάφεραν και αποτίναξαν από πάνω τους τις δουλικές - εργολαβικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες τους αφαιρούσαν στοιχειώδη εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στη μητρότητα, στις αναρρωτικές και κανονικές άδειες, στις ασφαλιστικές  πρόνοιες μετά από εργατικά ατυχήματα, στις ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Επί δεκαετίες, οι Δήμαρχοι (ανεξαρτήτου ιδεολογικού προσήμου) εκμεταλλεύονταν ξεδιάντροπα τις σχολικές καθαρίστριες, δίνοντάς τους «ψίχουλα» και εξαναγκάζοντάς τες να 
πληρώνουν το ημερομίσθιο του αντικαταστάτη/τριας σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος. Οι συμβάσεις αυτής της κατηγορίας εργαζομένων μετετράπησαν το 2020 σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, με όλα τα απορρέοντα από μια τέτοια σχέση δικαιώματα. Έκτοτε, κάθε χρόνο χιλιάδες εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες επαναπροσλαμβάνονται στα σχολεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που αρχίζουν την 1η Σεπτέμβρη και λήγουν την 30η Ιουνίου του επόμενου διδακτικού έτους.
Τι συνέβη στο Δήμο Αθηναίων;
Από τις διαγωνιστικές διαδικασίες αποκλείστηκαν 47 αλλοδαπές εργαζόμενες του Δήμου Αθηναίων και γύρω στις 575 στην υπόλοιπη  Ελλάδα, οι οποίες δεν κατείχαν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ελληνομάθειας που προβλεπόταν στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Και ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδελφισσών και των συναδέλφων βρέθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξανά μέσα στα σχολεία, με τη στήριξη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα, καθώς έδωσαν εξετάσεις και έλαβαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ελληνομάθειας, στο Δήμο Αθηναίων παραδόξως 18 εκ των 47 πληττόμενων εργαζομένων καθοδηγήθηκαν (από γνωστούς πολιτικάντηδες, «εργολάβους»…του πόνου των ανθρώπων και των πολλών ΜΚΟ) στη λύση της «αυτοεργολαβοποίησης». Με αιτιολογία την έκτακτη ανάγκη της πανδημίας (υπάρχει ρητή αναφορά στη σχετική σύμβαση) και με τη δέσμευση ότι εντός διετίας θα φροντίσουν να αποκτήσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, μερίδα των πληττόμενων αλλοδαπών συναδελφισσών (18 άτομα) καθοδηγήθηκαν στη δημιουργία της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – Η ΕΝΟΤΗΤΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 164111301000, η οποία ιδρύθηκε στις 9/06/2022 και έλαβε την περίοδο 2022-2024 το ποσό των 889.381,08€ και τώρα αναμένεται να ανανεωθεί εκ νέου η εργολαβία για το ποσό των 978.211,20€.
Αντί η νέα και προοδευτική Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει μια καθαρή λύση, εκείνη της σχέσης εξαρτημένης εργασίας και όχι εκείνης του «εργολάβου», ανοίγει διάπλατα κερκόπορτες να εισέλθουν πάσης φύσεως εργολάβοι στη σχολική καθαριότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δημιουργεί και δύο ταχυτήτων εργαζόμενες στα σχολεία για την ίδια παροχή υπηρεσιών, εκείνες που αμείβονται με 10 μισθούς ετησίως, δηλαδή με το ενιαίο μισθολόγιο, δίχως δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματα Αδείας και εκείνες που βρήκαν τελικά την «άκρη» τους με τις διοικήσεις «Μπακογιάννη – Δούκα» και αποζημιώνονται ως «εργολάβοι» με 14 μισθούς ανά έτος. 
Ήδη σε πολλούς δήμους της χώρας πληροφορούμαστε ότι το νέο μοντέλο εργολαβοποίησης υπηρεσιών περνά μέσα από τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο ίδιος νόμος όμως έχει έναν περιορισμό: οι ΚΟΙΝΣΕΠ με τους δήμους θα πρέπει να υπογράφουν μόνο Προγραμματικές Συμβάσεις. Δηλαδή ένας δήμος και μια ΚΟΙΝΣΕΠ, προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού σε ένα έργο πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη και τη χρηματοδότηση. Στην πλειοψηφία τους όμως δημιουργούνται με παράκαμψη των γενικών κανόνων δημόσιας διοίκησης και ελέγχου, από «φίλους, συγγενείς, ψηφοφόρους ή ακόμη και τους ίδιους τους τοπικούς άρχοντες, όπως αντιδήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι», υπογράφουν μια τυπική Προγραμματική Σύμβαση, η οποία στην ουσία της είναι Εργολαβική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: ο δήμος βάζει όλα τα χρήματα και η ΚΟΙΝΣΕΠ τα διαχειρίζεται έναντι εργολαβικού κέρδους, προσλαμβάνοντας όποιους και όπως θέλει για να φέρουν
εις πέρας το έργο.
Πρόκειται για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση, εργολαβοποίησης στην προκειμένη περίπτωση των υπηρεσιών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και δηλώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα περάσει.
Καλούμε τον αξιότιμο Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα να αποσύρει άμεσα τον απαράδεκτο διαγωνισμό και να φέρει άμεσα για συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Τον καλούμε να διαβουλευτεί με τα σωματεία και την ομοσπονδία μας και να εισακούσει τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις μας. Ο ίδιος ο κ. Δούκας προεκλογικά, όταν διεκδικούσε το Δημαρχιακό αξίωμα, συναντήθηκε με τις
εκπροσώπους της Σωματειακής Επιτροπής Σχολικής Καθαριότητας Αθήνας και αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για όλα όσα σήμερα καταγγέλλεται ο ίδιος ότι πράττει, ζήτησε τη στήριξή τους στην κάλπη. Αντί λοιπόν παρελκυστικών ανακοινώσεων που ρίχνουν «τη μπάλα στην εξέδρα» και που επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις, τον καλούμε να ζητήσει εκείνος συγνώμη από τις εκατοντάδες σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Αθηναίων για την επισφάλεια που οι αποφάσεις του δημιουργούν στην εργασιακή τους σχέση.
Εμείς, επί του παρόντος θα του αφιερώσουμε την Κρητική μαντινάδα: «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα
ξεπεζέψεις». ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε
Υ.Γ. Η πρώτη διοίκηση της νεοσύστατης Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε εξελέγη και ανέλαβε δράση το Σεπτέμβριο του 2023, λίγο πριν την εκλογή του κ. Χάρη Δούκα. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να ασκήσει κριτική στα πεπραγμένα της προηγούμενης δημοτικής αρχής

»»»