Ακόμα και στην μακρινή ισλανδία δημιουργήθηκε ταραχή από τις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.