Ένα φιλμάκι ότι πρέπει για την εποχή μας.

Η οικογένεια συντηρείται από την πενιχρή σύνταξη της γιαγιάς. Τι γίνεται όμως όταν αυτή πεθαίνει;

του National Film & television School - Directed and Animated by Effie Pappa