sepolia logo

Όταν διαβάζει κανείς το πρόγραμμα έργων που προτείνει για το 2019  το συμβούλιο της 4ης δημοτικής κοινότητας για την περιοχή ευθύνης του, είναι λογικό να γεμίζει απογοήτευση.

Γιατί η ίδια η απόφαση του συμβουλίου, γράφει στην αρχή της.

«Επαναλαµβάνει και προτείνει, στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος 2019, τα παρακάτω έργα, τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την περιοχή της 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας και τα οποία επαναλαµβάνονται συνεχώς από το έτος 2012 και θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κάποτε...».

Από το 2012 οι ίδιες ανεκτέλεστες προτάσεις! Οι οποίες βέβαια παύουν πλέον να είναι προτάσεις και έχουν μετατραπεί σε ευχολόγιο.

Ας παρατηρήσουμε, ότι εφ' όσον τα ευχολόγια δεν έχουν πολλή πέραση στην εποχή μας, ίσως θα ήταν καλύτερα το συμβούλιο της κοινότητας να ιεραρχούσε και να κεντράριζε σε τρία - τέσσερα ζητήματα, στα οποία δεν θα κατέθετε απλώς προτάσεις, αλλά θα συσπείρωνε και θα κινητοποιούσε τους κατοίκους για την διεκδίκησή τους.

Ας δούμε όμως ποιά είναι τα έργα που το συμβούλιο επαναλαμβάνει ως αναγκαία από το 2012 και προτείνει να υλοποιηθούν κάποτε:

1. ∆ιάνοιξη της οδού Αντιγόνης από την οδό ∆ήµητρος έως την οδό ∆ράκοντος µε έργα αποχέτευσης και φωτισµού.
2. ∆ιάνοιξη της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της οδού ∆αµβέργη (εργοστάσιο ΑΤΛΑΣ)
3. ∆ιάνοιξη τµήµατος της οδού Κρέοντος, που χρησιµοποιείται από γνωστό πολυκατάστηµα και διαπλάτυνση της οδού Αίµωνος από την οδό Κρέοντος έως την οδό Αντιγόνης.
4. ∆ιάνοιξη της οδού Ιφιγενείας µεταξύ Ηρούς και Λένορµαν.
5. Αξιοποίηση Αρχαιολογικού Πάρκου Ακαδηµίας Πλάτωνα
6. Αξιοποίηση οικοπέδων κυριότητος ∆ήµου Αθηναίων, σε αθλητικούς χώρους και χώρους πρασίνου.
7. Απαλλοτρίωση παλιού εργοστασίου ΒΟΤΡΥΣ για χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
8. Απαλλοτρίωση παλιού εργοστασίου ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ για χώρο πρασίνου.
9. Ανάπλαση πλατείας Πέτρουλα, πλατείας Αγ.Γεωργίου Ακαδηµίας Πλάτωνα, πλατείας Ορθοδοξίας, πλατεία Πανταζοπούλου, πλατεία Πύρλα
10. Στην οδό Παλαµηδίου από Πλάτωνος έως Μαραθωνοµάχων, κατασκευή φρεατίων οµβρίων υδάτων.
11. ∆ηµιουργία τεσσάρων (4) Παιδικών σταθµών στις περιοχές Νιρβάνα (Κ.Πατήσια), Θυµαρακίων, Σεπολίων και Κολοκυνθού καθώς και δύο (2) Βρεφικών στις περιοχές Κολωνού και Θυµαρακίων-Σεπολίων.
12. Ασφαλτόστρωση και ανακατασκευή πεζοδροµίων στην οδό ∆ωδώνης.
13. Επέκταση των ∆ηµοτικών Ιατρείων στο οικόπεδο επί της οδού Προποντίδος 10, ιδιοκτησίας ∆ήµου Αθηναίων.
14. ∆ιάνοιξη της οδού Αµφιαράου από την οδό ∆όρδου έως την οδό Φοινίκης.
15. ∆ιάνοιξη της οδού Γράµµου από την οδό Καλαµά έως την οδό Σιώκου
16. ∆ιάνοιξη της οδού Γαλαξειδίου από την οδό Καλαµά έως την οδό Στρ.∆αγκλή.
17. Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων (κτίριο Κοινότητας, ∆ηµοτικά Ιατρεία).
18. ∆ηµιουργία 2ου ∆ηµοτικού Ιατρείου για εξυπηρέτηση των περιοχών: Κάτω Πατήσια, Θυµαράκια, Νιρβάνα.
19. Αναβάθµιση υπολογιστών και βελτίωση ταχύτητας πρόσβασης στο Internet.
20. Εγκατάσταση Wi-Fi δικτύου στην ∆ηµοτική Κοινότητα.
21. Κατασκευή ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Κοινότητας.
22. Μεταστέγαση Ειδικού Σχολείου, λόγω αυξηµένων µαθητών του Νηπιαγωγείου, στα όρια της 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας.
23. Κατασκευή αερογέφυρας στο Σταθµό Λαρίσης ώστε να ενώνει τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως και ∆ηληγιάννη.
24. Συντήρηση και ενίσχυση ηλεκτροφωτισµού στις περιοχές α)του Βουστασίου, β)στο Λόφο Σκουζέ και γ)στο Λόφο Ίππειου Κολωνού.
25. Ασφαλτόστρωση του κάθετου (ανώνυµου) δρόµου µεταξύ της οδού Αµφιαράου και της πλατείας Βουστασίου.
26. Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.
27. Επισκευές-συντηρήσεις και αναπλάσεις αύλειων χώρων σχολείων.
28. Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ή ενεργειακή αναβάθµιση σχολείων.
29. ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου και κατασκευής ράµπας στον αδιαµόρφωτο χώρο µεταξύ της περίφραξης και του οδοστρώµατος, στην οδό Καλαµά, µεταξύ του 54ου Γυµνασίου Αθηνών και του 128ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών.
30. Καθαρισµός-αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου.
31. Κατεδάφιση παλαιού κτιρίου στην Πλατεία Ορθοδοξίας, απαλλοτρίωση και αξιοποίηση του χώρου.
32. ∆ιαµόρφωση χώρου πρασίνου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο Σταθµό Λαρίσης.
33. Αξιοποίηση του οικοπέδου δίπλα από το κολυµβητήριο στην οδό Λεάνδρου για χώρο στάθµευσης και παιδική χαρά.
34. ∆ιάνοιξη εισόδου προς την οδό Λένορµαν από την άνοδο της Λεωφ. Κηφισού.
35. Κατασκευή νησίδας για την εξυπηρέτηση πεζών και οδηγών στο σταυροδρόµι των οδών Πέτρας & Ιωαννίνων.
36. Πεζοδρόµηση της οδού Συρράκου από την Πλατεία Πανταζοπούλου µέχρι την οδό Κωνσταντινουπόλεως.
37. Τεχνικές υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας. Κατασκευή φρεατίων όµβριων υδάτων:
α) στην Ακαδηµία Πλάτωνος,
β) µεταξύ της οδού Αµφιαράου και της πλατείας Βουστασίου.
γ) οδός Κρέοντος από το ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ µέχρι την οδό Ρόδου
δ) συµβολή οδών Αψού & ∆ράµας
38. Βελτιώσεις πεζοδροµίων στις παρακάτω οδούς:
α) Οδός Λιοσίων από Αγ.Μελετίου-πρακτορεία ΚΤΕΛ δεξιά-αριστερά
β) Οδός Αυλώνος, αν όχι σε όλο το µήκος της, τουλάχιστον από το σηµείο µε την αρίθµηση 48-56 δεξιά-αριστερά .
γ) Οδός Αγ.Μελετίου (το κοµµάτι που ανήκει στην 4η ∆ηµοτική Κοινότητα) δεξιά-αριστερά
δ) Οδός Σεπολίων δεξιά-αριστερά
ε) Οδός Ιωαννίνων 138, 146 154
στ) Οδός ∆ράµας 121
ζ) Οδός Αµφιαράου 200
η) Συµβολή οδών Αµφιαράου & Αντιγόνης

 

Διαβάστε αν θέλετε και ολόκληρο το απόσπασμα της σχετικής απόφασης της συνεδρίασης της 24/5/2018 του συμβουλίου της 4ης δημοτικής κοινότητας.