sepolia logo

Ψάχνοντας στην Διαύγεια και στα αρχεία του Δήμου Αθηναίων για αποφάσεις που έλαβε το τελευταίο δίμηνο το συμβούλιο της 4ης δημοτικής κοινότητας, στην οποία ανήκουν και τα Σεπόλια, δεν βρίσκω σχεδόν τίποτα ή τουλάχιστον κάτι που να αξίζει έστω και κάποιας αναφοράς.

Αναρωτιέμαι. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή μας για τα οποία να ώφειλε να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις το συμβούλιο; Οι μόνες αποφάσεις που βλέπω να έχει πάρει το τελευταίο διάστημα είναι για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κάποια μαγαζιά, για το αν θα παραχωρηθούν 2-3 θέσεις πάρκινγκ και αποφάσεις διαπίστωσης ότι δεν υπάρχουν ανώνυμοι οδοί ώστε να πάρουν κάποια προτεινόμενα ονόματα.

Και αυτά μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες να συνεδριάσει έστω, κάτι που το καταφέρνει συνήθως μετά και την 2η αναβολή.

Κι όμως. Τα σκουπίδια κάποιες φορές μας πνίγουν, τα πεζοδρόμια είναι σε άθλια κατάσταση, οι δρόμοι γεμάτοι λακκούβες και μπαλώματα και τα πάρκα, όσα λιγοστά υπάρχουν, συνήθως είναι απεριποίητα και οι παιδικές χαρές μάλλον ανύπαρκτες. Την ίδια ώρα που οι διεκδικούμενοι από τους κατοίκους ελεύθεροι χώροι παραμένουν πάντα διεκδικούμενοι, το συμβούλιο της 4ης δημοτικής αντί να μπει μπροστά σε διεκδικήσεις, κάνει ότι κοιτάζει αλλού. Δεν έχει ίσως νόημα να καταγραφούν εδώ, κυρίως για λόγους αναρμοδιότητας, τα δεκάδες σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής στην καθημερινότητά τους και τα οποία σχετίζονται με αρμοδιότητες του Δήμου.

Ποιοί είναι αυτοί οι κοινοτικοί σύμβουλοι που αδιαφορούν πλήρως και δεν πηγαίνουν στις συνεδριάσεις; Ποιοί είναι αυτοί που πηγαίνουν μεν, αντιλαμβάνονται δε το έργο τους ως διεκπεραιωτικό και καθόλου ουσιαστικό; Ποιοί είναι αυτοί που βλέπουν την θέση τους ως σκαλοπάτι για μιά καλύτερη, π.χ. σαν μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας; Μπορεί ο καθένας από τα μέλη του συμβουλίου να είναι αξιόλογο και με κοινωνική προσφορά άτομο. Αν όμως εξετάσει κανείς συνολικά το έργο του συμβουλίου, δεν μπορεί να ανακαλύψει ούτε έργο, ούτε προσφορά, ούτε κατεύθυνση, ούτε διεκδίκηση.

Γιατί τους ψήφισαν οι Σεπολιώτες τότε;

Για λόγους πληρότητας παραθέτουμε και τις αρμοδιότητες των δημοτικών κοινοτήτων, έτσι όπως τις καταγράφει ο Δήμος Αθηναίων.

 

Ο δήμος Αθηναίων έχει επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, οπου η κάθε μία εκ των οποίων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της Οργάνωσης και Λειτουργίας Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη(Σ.Ε.Δ), ένα σε κάθε Τμήμα που επιτελεί την επαφή των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους δημότες για τις ενέργειες που απαιτούνται  για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης , Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας & γνησίου υπογραφής . Πραγματοποιεί επικυρώσεις εγγράφων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών , ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει αυτές στις αρμόδιες για διεκπεραίωση υπηρεσίες
 • Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας .
 • Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας
 • Δέχεται έγγραφες ή προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας , τις οποίες φροντίζει  να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συνεργάζεται με  αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα των περιοχών της Κοινότητας 
 • Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  και το Τοπικό Συμβούλιο πρόληψης Παραβατικότητας , για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους
 • Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή Εγκατάστασης καταστημάτων , επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Αποφασίζει για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Αποφασίζει για τη μετατόπιση περιπτέρων
 • Προτείνει και εισηγείται αρμοδίως για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών , τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Διατυπώνει προτάσεις για :

α .Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής ευθύνης του
β. Την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής
γ. Την συντήρηση δημοτικών οδών, πλατειών & αλσών
δ. Τις συγκοινωνίες της περιοχής
ε. Την εκτέλεση νέων έργων και την συντήρηση των έργων που έχουν εκτελεστεί
στ. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
ζ. Την μέριμνα της περισυλλογής αδέσποτων ζώων
η. Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων.