sepolia logo

Η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακαδημίας Πλάτωνος - Σεπολίων και η πρωτοβουλία αγώνα για το πάρκο Ακαδημία Πλάτωνος καλούν σε ανοιχτή συνέλευση στις 28/4 για το θέμα του αστικού πρασίνου, προκειμένου να προγραμματιστούν οι επόμενες ένέργειες μέχρι και την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 4/5 που θα έχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Στην συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7μμ στο χώρο του πάρκου στην είσοδο από Μοναστηρίου και Τηλεφανους, καλούνται συλλογικότητες, φορείς και κάτοικοι να εκφράσουν την γνώμη τους και να ενημερωθούν.

Εν τω μεταξύ δημοσιοποιήθηκε και η παρακάτω απάντηση της Λαϊκής Συνέλευσης στο έγγραφο της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. με το οποίο επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στις σχετικές με το «κλάδεμα» διαμαρτυρίες κατοίκων.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
Χρήστο Τεντόμα: Αντιδήμαρχο Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου 
Τηλ.: 210 5277628, 210 5277630
E mail: x.tentomas@athens.gr

Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Υπόψη: Κυριακάκης Δημήτριος (Διευθυντής)
Τηλέφωνα: 210 7485143, 210 7485792
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7482222-5
Φαξ: 210 7481506
E-mail Δ/νσης: d.pras.ast.panidas@athens.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Υπόψη: Χαβάκης Νικόλαος (τμηματάρχης)
Τηλέφωνο: 210 8611406
E-mail: t.pras.45dk@athens.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Α. Επιστολές της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ – ΑΚ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΣΕΠΟΛΙΩΝ με Θέμα: « Καρατόμηση» δένδρων σε δρόμους της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, που ουδέποτε απαντήθηκε.
Β. Φωτογραφίες από τα ΄΄κλαδέματα΄΄ στην Αθήνα.

 

Αξιότιμοι Κύριοι.
Η Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων Κολωνού – Ακ. Πλάτωνος – Σεπολίων και η Πρωτοβουλία Αγώνα για το Πάρκο, έχει  στείλει 2 επιστολές ( Φεβρουάριο και Απρίλιο), με διάφορα ερωτήματα  προς τη Διεύθυνση Πράσινου τα οποία ουδέποτε μπήκατε στο κόπο να απαντήσετε.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και την κινητοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Συνέλευσης Κατοίκων Κολωνού – Ακ. Πλάτωνος – Σεπολίων, της Πρωτοβουλίας Αγώνα για το Πάρκο, άλλων συλλογικοτήτων και κατοίκων της περιοχής αλλά και όλης της Αθήνας, επιλέξατε  να απαντήσετε μέσω δημοσιευμάτων στον Τύπο.
Επανερχόμαστε λοιπόν με αυτή την επιστολή.

Ουδέποτε αμφισβητήσαμε ότι στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν αξιόλογοι γεωτεχνικοί και κηπουροί. Το κατά πόσο όμως ‘’μπορούν’’ να παρέμβουν στο αυστηρό τύπο κλαδέματος που εφαρμόζει η ‘’Unison Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εμπορική και Αντιπροσωπειών’’) στην οποία έχει ανατεθεί η ‘’Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου ‘’ για τρία χρόνιά με το ποσό των 28.585.479,40 Ευρώ του πράσινου της Αθήνας, είναι προς διερεύνηση.
Τα ερωτήματά μας, αλλά και των κατοίκων που εναντιώνονται σε αυτές τις πρακτικές, παρά τη ‘’φλύαρη’’ απάντησή σας στον Τύπο, δυστυχώς δεν απαντώνται.

1. Τι άλλαξε από το 2019;
Όταν εφαρμόζοντας τον ίδιο τύπο ‘’κλαδέματος’’ ο τότε και νυν Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρασίνου, δηλώνει - προς τιμήν του - στην Καθημερινή δύο πολύ σημαντικά πράγματα.
Α. ‘’Κλαδεύουμε έτσι τα δένδρα λόγω έλλειψης πόρων’’
Β. ‘’Ο τρόπος κλαδέματος είναι επιστημονικά λανθασμένος’’

Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα έχετε πόρους, 28.585.479,40 Ευρώ από τις τσέπες των Δημοτών μέσω των υψηλότατων δημοτικών τελών (για καθαριότητα και φωτισμό) που λαμβάνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος , χωρίς καμία ή με ελάχιστη ανταποδοτικότητα. 2. Τι άλλαξε και οι υψηλής εξειδίκευσης τεχνικοί σας μεταφράζουν τον ‘’επιστημονικά λανθασμένο τρόπο κλαδέματος’’ σε ‘’διαδικασία αναγκαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη’’;

Αυτό που άλλαξε είναι ότι οι υπεργολάβοι που υποχρεούστε να ‘’εποπτεύετε’’, λόγω κόστους αντί να αφιερώσουν 2 -3 ώρες για το ορθό κλάδεμα/καθάρισμα ενός μεγάλου δένδρου προτιμούν την καρατόμηση ή σύμφωνα με εσάς ‘’αυστηρό κλάδεμα’’ για το οποίο χρειάζονται λιγότερο από 30 λεπτά. Έτσι στο οκτάωρο αντί για 3 – 4 δένδρα ‘’ξεπετάτε’’ 16 – 20. Έτσι η εργολαβία προχωράει και ο ανάδοχος πληρώνεται, γιατί ‘’έπιασε την νόρμα’’ δηλαδή τον ικανό αριθμό δένδρων.

3. Γιατί δεν εφαρμόζετε -Παρά τις ελλείψεις της - την ισχύουσα (ΕΤΕΠ) Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή για το κλάδεμα των δένδρων (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-010) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες;

Την απάντηση μας την δίνει η επιστολή τις 24/09/21 Αρ. Πρωτ. 277 του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) - Παράρτημα Αν. Στερεάς, προς τον ‘’Συνήγορο του Πολίτη’’.
‘’Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα και Μελέτες και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισής πρασίνου (είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα), με αποτέλεσμα την μη τήρησή τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων’’
Έτσι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι σας δεν έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν έστω και αυτές τις ελλιπείς Τεχνικές Προδιαγραφές για το κλάδεμα των δένδρων.

4. Ως κλάδεμα ορίζεται η επιλεκτική απομάκρυνση τμήματος της βλάστησης των δένδρων για την εξασφάλιση της υγείας και της ανάπτυξής τους, έτσι ώστε να έχουν ελκυστική εμφάνιση, να εξυπηρετούν τις λειτουργείες για τις οποίες φυτεύτηκαν, αλλά και να μην αποτελούν παγίδες για διερχόμενους πεζούς και ιδιαίτερα σε ΑΜΕΑ.

Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα (αποδεικνύεται από τις εκατοντάδες φωτογραφίες από όλα τα κοινοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων) είναι:
Topping & Lopping, οι δύο πιο επιζήμιες πρακτικές κλαδέματος για τα δένδρα.
Το Topping συνίσταται στην αφαίρεση του άνω τμήματος παλιών δένδρων για την μείωση του ύψους τους, με το κλάδεμα των κάθετων κλάδων……
Το Lopping συνίσταται στην κοπή των οριζόντιων κλάδων…. για τη μείωση της κόμης.
Και οι δύο αυτοί τύποι κλαδέματος των κύριων ή δευτερευόντων κλάδων, είτε για αισθητικούς (μείωση της θέας, της ηλιοφάνειας, κ.λ.π.) είτε για λόγους ασφάλειας (ανάπτυξη δένδρων κοντά σε καλώδια) προκαλούν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Μεταξύ των δυσμενών επιπτώσεων του κορφολογήματος είναι οι ακόλουθες
• Ανάπτυξη άσχημων, φουντωτών νέων κλάδων, που συνήθως ξεπερνούν σε ύψος τους αρχικούς βλαστούς.
• Μείωση της αισθητικής αξίας, τελικώς, με την αλλοίωση του φυσικού σχήματος του δέντρου.
• Εξασθένηση της δομής του δέντρου, και αύξηση κινδύνου σπασίματος.
• Αύξηση της ευαισθησίας του δέντρου στην σήψη.
Με το σωστό κλάδεμα μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση των "ενοχλητικών" κλάδων χωρίς τα προβλήματα που δημιουργούν οι δύο παραπάνω πρακτικές κλαδέματος.
Τα φυτά είναι ζώντες οργανισμοί και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, μεταχείριση, και παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το κλάδεμα αποτελεί σημαντικό τομέα της συντήρησης των φυτών. Το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο, κατάλληλη εποχή και από ειδικευμένο προσωπικό, πρέπει δε να αποτελεί προγραμματισμένη εργασία ώστε να μην δημιουργείται υπερβλάστηση. Σε περίπτωση υπερβολικής βλάστησης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών πρέπει η επαναφορά να γίνεται σταδιακά μέσα στην πάροδο αρκετών χρόνων.
Το κλάδεμα γίνεται:
◦   Για να δοθεί σχήμα στο φυτό ή να διατηρηθεί́ το σχήμα του.
◦   Για την καλύτερη ανάπτυξή του (ενδυνάμωσή του).
◦   Για την αυξημένη παραγωγή ανθέων.
◦   Για λόγους αισθητικής.
◦   Για λόγους ασφάλειας (να καθαριστεί η κόμη από νεκρά, ασθενή, σπασμένα και τραυματισμένα μέρη ή χαμηλά κλαδιά, που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους, οχήματα ή κτίρια).
◦   Για να εξισορροπηθεί η υπέργεια βλάστηση με την ρίζα. Η ευρωστία της ρίζας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το εύρος του κλαδέματος
(ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-010)
Αλλά και χωρίς την υποχρεωτική εφαρμογή της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για το κλάδεμα των δένδρων, δεν παύουν τα παραπάνω να είναι από τις βασικές γνώσεις δενδροκομίας, όχι μόνο για κάποιο επιστήμονα αλλά και για κάθε κηπουρό που σέβεται την δουλειά του.
Όσο στο να μην αποτελούν παγίδες για διερχόμενους πεζούς και ιδιαίτερα σε ΑΜΕΑ. Οι φωτογραφίες με τους καρατομημένους κορμούς (στις περισσότερες περιπτώσεις όντως τα δένδρα ήταν άρρωστα ή ξερά) που έχουν μείνει με ύψος από 0,5 – 1 μέτρο και σε συνδυασμό με τον ελλιπή φωτισμό, είναι τέλειες παγίδες, όχι μόνο για ΑΜΕΑ αλλά για όλους μας.

5. Όσον αναφορά τις δικαιολογίες για την εποχή ‘’κλαδέματος’’:
‘’Ειδικά φέτος ο χρόνος κλάδευσης επεκτάθηκε για λίγες μέρες ,εξαιτίας της πρωτοφανούς κακοκαιρίας -Ελπίς- , αλλά και των χαμηλών θερμοκρασιών που συνεχίστηκαν μέχρι αρχές της άνοιξης , με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει και η βλάστησή τους’’ Την πρώτη απάντηση την δίνουν και πάλι οι εκατοντάδες φωτογραφίες.
Την δεύτερη και πάλι ένα απόσπασμα από το (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-010) που και αυτό είναι από τις βασικές γνώσεις δενδροκομίας. Εποχή κλαδέματος

Φυλλοβόλα δένδρα
Καλύτερη εποχή́ κλαδέματος θεωρείται το τέλος του χειμώνα. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  Να αποφεύγεται το κλάδεμα την άνοιξη κατά την έκπτυξη των φύλλων.
  Να αποφεύγεται το κλάδεμα το φθινόπωρο κατά την αποβολή των φύλλων.
  Όταν το δέντρο αποτελεί καταφύγιο πουλιών το χειμώνα, οι εργασίες κλαδέματος σε αυτό επιβάλλεται να καθυστερήσουν μέχρι να ανέβουν οι θερμοκρασίες.
  Σε περιοχές με όψιμους παγετούς το κλάδεμα να εκτελείται πριν την έκπτυξη των φύλλων.

Αειθαλή δένδρα
Μπορούν να κλαδευτούν οποιαδήποτε εποχή του έτους, καλύτερη όμως περίοδος θεωρείται η άνοιξη, όχι όμως κατά την περίοδο της άνθησης.
Σε περιοχές με όψιμους παγετούς, το κλάδεμα θα εκτελείται με γνώμονα τη προστασία των δένδρων από την παγετοπληξία.

Ανθοφόρα δένδρα
  Σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης, το κλάδεμα θα γίνεται όταν τα φυτά είναι σε περίοδο λήθαργου.
  Σε ξύλο παρελθόντος έτους, το κλάδεμα θα γίνεται αμέσως μετά το τέλος της άνθησης και πριν το σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών.

Δέντρα σκίασης
Το κλάδεμα θα γίνεται κατά την περίοδο λήθαργου ή αμέσως μετά την πρώτη έκπτυξη βλάστησης.

 6. Όσο για ‘’ το αντιμετωπίζονται με προσοχή όλες οι φθορές του χρόνου, οι επιβαρυντικές συνέπειες του αστικού περιβάλλοντος, οι επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και οι βλάβες από τις ασθένειες’’ εμείς θα προσθέσουμε και την προστασία των ανοικτών πληγών από το ‘’αυστηρό κλάδεμα’’

Την πρώτη απάντηση την δίνουν και πάλι οι εκατοντάδες φωτογραφίες. Την δεύτερη και πάλι ένα απόσπασμα από το (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-010) που και αυτό είναι από τις βασικές γνώσεις δενδροκομίας.

Μεταχείριση των πληγών από το κλάδεμα
Οι τομές κλαδέματος με διάμετρο πάνω από 10 cm θα καλύπτονται με προστατευτικά υλικά (πάστες επούλωσης πληγών), ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή μικροοργανισμών στα φυτά και να επιταχύνεται η επούλωση της πληγής. Η εφαρμογή της πάστας θα γίνεται  με πινέλο ή με τοπικό ψεκασμό (σπρέι).
Αποκατάσταση των πληγών του κορμού
Για την περιποίηση πληγών του δένδρου που προέρχονται από μηχανήματα, ζώα ή άλλες αιτίες θα γίνεται επιμελής καθαρισμός της 
πληγής και το τραύμα θα λειαίνεται και θα καλύπτεται με την πάστα επούλωσης τομών.
Πάστα κλαδέματος
Όταν η τομή είναι μεγαλύτερη των 5-10 cm τότε θα καλύπτεται με «πάστα κλαδέματος» (βαφή σε σπρέι ή βαφή με πινέλο), ώστε να προστατευτεί το φυτό από την είσοδο μικροοργανισμών.
Σε περίπτωση που κλαδεύεται φυτό προσβεβλημένο από μύκητες ή άλλους παθογόνους παράγοντες, τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να  απολυμαίνονται προς αποφυγή μετάδοσης ασθενειών, Επισημαίνεται ότι τα αλυσοπρίονα είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο να  αποστειρωθούν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων παραγόντων από τα εργαλεία
κλαδέματος εξαρτάται από το είδος του φυτού, το μέγεθος της προσβολής, τον τύπο των εργαλείων και τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να  χρησιμοποιούνται ειδικά σκευάσματα απολύμανσης τα οποία δεν προκαλούν βλάβες στον φυτικό ιστό, ενώ, παράλληλα δεν προκαλούν φθορές στα εργαλεία.Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10% σε συνδυασμό με απολυμαντικό σπρέι για τον ψεκασμό. Συνιστάται πάντως να ζητείται η συμβουλή Δασολόγου ή Γεωπόνου, Κύριε Αντιδήμαρχε,
ευελπιστούμε ότι μετά από 3 επιστολές με συγκεκριμένο περιεχόμενο και ερωτήματα να μας Απαντήσετε επί της ουσίας και όχι με ένα μακρόσυρτο – αόριστο Δελτίου Τύπου προς τα Μ.Μ.Ε.