sepolia logo

Πονεμένη ιστορία αυτή με τα ΚΤΕΛ Λιοσίων, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταφέρονται, αλλά ακόμα παραμένουν εκεί, μεταξύ Αγίου Δημητρίου Όπλων και Δαγκλή. ένα τετράγωνο πάνω από την Λιοσίων.

Συνεχώς επίκειται η μεταφορά τους, αλλά όσο καθυστερεί η δημιουργία του νέου μεγάλου σταθμού των ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα, τόσο τα ΚΤΕΛ Λιοσίων παραμένουν εκεί που ήταν εδώ και δεκαετίες.

Το διακύβευμα σήμερα είναι ο χαρακτηρισμός του χώρου των ΚΤΕΛ, όταν αυτά μεταφερθούν.

Σήμερα, ο χώρος έχει πάψει να θεωρείται προς απαλλοτρίωση και αν η δημοτική αρχή δεν κάνει γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειες, τότε μετά την απομάκρυνση των ΚΤΕΛ θα γεμίσει πολυκατοικίες, που θα πνίξουν ακόμα περισσότερο την ήδη υπερ-οικοδομημένη περιοχή.

Περιοχή που δεν έχει ούτε έναν άξιο λόγου ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις 13/3/23 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο 

«την έγκριση για τη  δρομολόγηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες του εξεταζόμενου χώρου (ακίνητα εμβαδού 8.044,00 τ.μ. και  498,00 τ.μ., κείμενα σε τμήμα του Ο.Τ. 148 περιοχής 92, στη γειτονιά Τρεις Γέφυρες της 4ης Δημοτικής Κοινότητας), προς ολική ή μερική διατήρηση αυτού μέσω εξαγοράς ή άλλης συνθήκης.
Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, ο χώρος θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε οικοδομήσιμο
.

Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση του αντικειμένου του θέματος».

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος στις 16/2/23 η οποία κατέληγε σε δύο προτάσεις:

ktel liosion pdf 1

Να σημειώσουμε ότι ο χώρος που χρησιμεύει ακόμα ως σταθμός ΚΤΕΛ, έχει χαρακτηριστεί από το 1988 ως χώρος αστικού πρασίνου και πολιτιστικών λειτουργιών, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ακολούθησε, το 1992, απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, «πράξη προσκύρωσης, αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας», ενώ το 2008 με νέα απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με άρση και επαναεπιβολή της απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου χώρου. ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου με πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων.

Σήμερα όμως, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομκής απαλλοτρίωσης, επειδή έχει παρέλθει 15αετία από την πρώτη φορά που αυτή επεβλήθη και διότι δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία δεύτερη επανεπιβολή της.

Η κατάσταση επομένως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι κρίσιμη. Ο χώρος κινδυνεύει να χαθεί και να μετατραπεί σε πολυκατοικίες. Η εκτίμηση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για την αξία του οικοπέδου και των κτισμάτων, στην οποία θα στηριχτεί η όποια διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες, ανέρχεται λίγο πάνω από τα 6,5 εκ. ευρώ.

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν όμως να επιτρέψουν την οικοδόμηση του χώρου μετά την απομάκρυνση των ΚΤΕΛ. Και την πρόθεσή τους αυτήν πρέπει να την κάνουν εμφανή από τώρα

Στο δημοτικό συμβούλιο της 27ης Μαρτίου το θέμα έχει τεθεί σαν υπ' αριθμόν 5 στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

«Έγκριση για τη δρομολόγηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες του εξεταζόμενου χώρου (ακίνητα εμβαδού 8.044,00τ.μ. και 498,00τ.μ. κείμενα σε τμήμα του Ο.Τ. 148 περιοχής 92, στη γειτονιά Τρεις Γέφυρες της 4ης Δημοτικής Κοινότητας), προς ολική ή μερική διατήρηση αυτού μέσω εξαγοράς ή άλλης συνθήκης (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 99/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Πρωτ. 87111-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. - Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ».

Θα συμβουλεύαμε να ξεχαστεί η διαπραγμάτευση για μερική διατήρηση του χώρου, ως μελλοντικού χώρου πρασίνου και να αποφασιστεί η διαπραγμάτευση για την ολική διατήρησή του.