Ο ΟΠΑΝΔΑ ως διάδοχος του ΟΝΑ (Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης) του δήμου Αθήνας, ζητάει από τον δήμο να του παραχωρηθούν κάποια μικρά γήπεδα, τα οποία ανήκαν στον ΟΝΑ.

Μεταξύ αυτών είναι και το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στα Σεπόλια στην Αυλώνος, δίπλα στις Τρεις Γέφυρες.

Ο ΟΠΑΝΔΑ ισχυρίζεται ότι ήδη λειτουργεί και συντηρεί αυτά τα γήπεδα. Πρόκειται επομένως για μιά τυπική διαδικασία.

Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.