sepolia logo

Η αλήθεια είναι ότι από το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων μάθαμε για ένα ατύχημα που είχε συμβεί στην διάβαση των γραμμών του τρένου στα Σεπόλια την 1/1/24. Τότε, όσο κι αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε να είχε γραφεί κάτι γι αυτό το ατύχημα.

Βέβαια ευτυχώς στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είχαμε θάνατο κάποιου ανθρώπου, αλλά μόνο τραυματισμό του, χωρίς όμως να γνωρίζουμε για την βαρύτητά του.

Το πόρισμα της ΡΑΣ, αναφέρει δύο σημαντικά ζητήματα.

Το πρώτο είναι ότι μέχρι και τις 28/3/24 που εξεδόθη το πόρισμά της, δεν της είχε αποσταλεί σχετικό πόρισμα διερεύνησης του ατυχήματος από την Hellenic Train.

Διαβάζουμε αναλυτικότερα στο πόρισμα της ΡΑΣ:

«Η HELLENIC TRAIN Α.Ε. με το από 1.1.2024 χρονολογούμενο με αριθ. πρωτ. 47/8.1.2024 έγγραφό (σχ.3) της (ημερήσιο φύλλο περιστατικών ασφάλειας και καταργήσεων) ενημέρωσε την Αρχή για το σιδηροδρομικό ατύχημα της 1.1.2024 (τραυματισμός ατόμου από την επιβατική αμαξοστοιχία 57 [Θεσσαλονίκη -Αθήνα] στο Χ.Σ. 11+050, [διάβαση Σεπολίων]) αναφέροντας,  μεταξύ άλλων, τους μηχανοδηγούς (στοιχεία μητρώου οι οποίοι αποτελούσαν το προσωπικό έλξης της προαναφερόμενης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. ούτε για το  προαναφερόμενο ατύχημα της 1.1.2024 απέστειλε στη ΡΑΣ σχετικό πόρισμα διερεύνησης».

Παρακάτω η απόφαση της ΡΑΣ αιτιολογεί αναλυτικά ότι η μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που είχε εμπλακεί στο ατύχημα των Σεπολίων δεν διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα - πιστοποιητικά που θα της επέτρεπαν να οδηγεί:

«Η ……………………………., μηχανοδηγός της HELLENIC TRAIN A.E. (με αριθμό Ευρωπαϊκής άδειας EL 7120230001), ως μέλος του πληρώματος που ενεπλάκη στο ατύχημα της 1.1.2024 (τραυματισμός ατόμου από την επιβατική αμαξοστοιχία 57 [Θεσσαλονίκη -Αθήνα] στο Χ.Σ. 11+050, [διάβαση Σεπολίων]) παρότι διέθετε, συμπληρωματικό πιστοποιητικό στο  οποίο αναγραφόταν το τροχαίο υλικό επί του οποίου της επιτρεπόταν να μηχανοδηγεί, εντούτοις, δεν αναγραφόταν, ως όφειλε , και η υποδομή επί της οποίας της επιτρεπόταν να  μηχανοδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 §1 και 18 §1 του Ν.3911/2011, καθόσον, όπως προκύπτει από το, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3911/2011, τηρούμενο από την HELLENIC TRAIN A.E. Μητρώο, έως σήμερα, ήτοι τρεις (3) σχεδόν μήνες μετά το εδώ ελεγχόμενο συμβάν, δεν έχει περιληφθεί η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεωτική αναφορά και της υποδομής επί της οποίας επιτρέπεται στ ην ανωτέρω μηχανοδηγό να μηχανοδηγεί. Επομένως, η ……………………….., όχι μόνο δεν διέθετε το από τις διατάξεις των άρθρων 4 §1 και 18 §1 και 22 §2 περίπτωση α) εδάφιο β’ του Ν.3911/2011 ρητά προβλεπόμενο και απαιτούμενο πιστοποιητικό μηχανοδήγησης οχήματος , την ημερομηνία κατά την οποία συνέβη το εδώ εξεταζόμενο γεγονός (τραυματισμός ατόμου από την επιβατική αμαξοστοιχία 57 [Θεσσαλονίκη -Αθήνα] στο Χ.Σ. 11+050, [διάβαση Σεπολίων]), ήτοι την 1.1.2024, αλλά και έως σήμερα, εξακολουθεί, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, να μην διαθέτει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό μηχανοδήγησης όπως αυτό (πιστοποιητικό) επιβάλλεται από τον νόμο να είναι συμπληρωμένο». 

Και εν συνεχεία το πόρισμα καταλογίζει τις βασικές ευθύνες στην Hellenic Train για τις παραπάνω παραλείψεις:

«Η HELLENIC TRAIN Α.Ε., ως προστήσασα (εργοδότρια εταιρεία) των προαναφερόμενων μηχανοδηγών, δεν εξασφάλισε και δεν έ λεγξε , ως όφειλε , κατά παράβαση των άρθρων 
18 §1 και 22 §2 του Ν.3911/2011 ότι τα πιστοποιητικά των μηχανοδηγών της …………………… και ……………………………. ήταν έγκυρα, αφού, κατά τη διενέργεια του ειρημένου αυτεπάγγελτου ελέγχου της Αρχής, διαπιστώθηκ αν όχι μόνο η έ λλειψη αναφοράς του τροχαίου υλικού που επιτρεπόταν να μηχανοδηγεί ο …………………… έως τις 22.2.2024 αλλά και η έλλειψη αναφοράς της υποδομής που επιτρέπεται έως σήμερα να μηχανοδηγεί η …………………………….
».

Και τελικώς επιβάλλει στην Hellenic Train ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ για τις παραλείψεις της.

«ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη σιδηροδρομική εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC TRAIN - ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό «HELLENIC TRAIN Α.Ε.» για τις ως άνω  περιγραφόμενες δύο (2) παραβάσεις του άρθρου 18 §1 (παρακολούθηση μηχανοδηγών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής) του Ν.3911/2011, λόγω υποτροπής , το, κατ’ άρθρο 29 §5 περίπτωση ζ) του ίδιου νόμου , συνολικό πρόστιμο (50.000,00 + 50.000,00) των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ».

Το πόρισμα αναφέρεται σε δύο ατυχήματα, για τα οποία επιβάλλει αθροιστικά πρόστιμο 100.000 ευρώ. Για την περίπτωση των Σεπολίων είναι το μισό, δηλαδή 50.000 ευρώ.

Το πιο ουσιαστικό όμως ζήτημα κατά την γνώμη μου είναι το πρώτο. Δηλαδή, ότι ακόμα δεν υπάρχει πόρισμα της Hellenic Train για την διερεύνηση του ατυχήματος, το οποίο θα μπορούσε να αξιολογηθεί και από την ΡΑΣ. Επομένως, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της ΡΑΣ περιορίζεται σε θέματα εφαρμογής των κανονισμών και όχι στις συνθήκες του ατυχήματος.
Φυσικά και τα θέματα αυτά για τα οποία επέβαλε πρόστιμο η ΡΑΣ είναι σημαντικά, γιατί η έλλειψη των κατάλληλων πιστοποιητικών από τους μηχανοδηγούς μπορεί να υποκρύπτει και έλλεψη εκπαίδευσης, αναγκαίας για την λήψη των επιπλέον στοιχείων πιστοποίησής τους.

Για όσους θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο, ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΡΑΣ με ημερομηνία 28/3/24.