Δύο πράξεις ανιχνεύσαμε στην Διαύγεια σχετικά με το ιατρικό κέντρο «Κοσμοϊατρική», που βρίσκεται στην Αμφιαράου 165, δίπλα στο μετρό Σεπολίων.

Και οι δύο έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Η πρώτη αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας υπό την αίρεση της εκπλήρωσης ενός όρου, για τον οποίο δόθηκε δίμηνη προθεσμία και η δεύτερη την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.

Τις δύο αποφάσεις μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας X-2 της εταιρείας ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με δ.τ. «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α.Ε.»

Τροποποίηση ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας X-2 της εταιρείας ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με δ.τ. «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α.Ε.»