Ένα καινούριο ακτινολογικό εργαστήριο ξεκινάει την λειτουργία του στην οδό Αμφιαράου 165, η «Κοσμοϊατρική Σεπολίων».

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εξέδωσε σειρά αποφάσεων με τις οποίες δίνει την ειδική άδεια, που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ένα τέτοιο εργαστήριο.

Δείτε τις παρακάτω:

Ειδική άδεια λειτουργίας ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγορίας X-1 της εταιρείας ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (4/5/2017)

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας ακτινολογικού εργαστηρίου, κατηγορίας X-1 της εταιρείας ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (4/5/2017)

Έλεγχος Ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου ακτινοβολιών, κατηγορίας Χ-1, της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ Α.Ε.». (19/4/2017)