Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το κέντρο διασκεδάσεως «Ροσινιόλ» μέσα από τις εφημερίδες της εποχής του

29-01-2019 ΙΣΤΟΡΙΑ

Επιχειρούμε ένα μικρό χρονικό της ιστορίας του κέντρου διασκεδάσεως Ροσινιόλ, που βρίσκονταν στο τέρμα της Δυρραχίου, μέσα από δημοσιεύσεις, διαφημίσεις...

Τα βουστάσια των Σεπολίων στο πέρασμα του χρόνου

21-04-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ

«Ξεφυλλίζοντας» πάλι παλιές εφημερίδες, βρήκα μερικές δημοσιεύσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές που αφορούν στα περίφημα βουστάσια των Σεπολίων.

Σεπόλια - ιστορίες από στόμα σε στόμα

20-10-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ

Αυτό το άρθρο προσπαθεί να συγκεντρώσει αναμνήσεις και ιστορίες από τους παλιούς σεπολιώτες, όσους γράφουν στο facebook τουλάχιστον. Γιατί αυτά...

Έργο υπογειοποίησης σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια - Φωτογραφίες 4 Οκτωβρίου

04-10-2020 ΣΗΜΕΡΑ

Προχώρησαν αρκετά οι εργασίες, από τότε που είχαμε τελευταία φορά δημοσιεύσει φωτογραφίες στις 2/5/20, από το έργο της υπογειοποίησης των...

Υπογειοποίηση γραμμών στα Σεπόλια - Δυό χρόνια «εργασιών» για να έχει καλυφθεί μόλις το 0,9% του έργου

25-10-2020 ΣΗΜΕΡΑ

Απογοητευτική είναι η κατάσταση με το έργο της υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών στα Σεπόλια. Ποιός έχει την ευθύνη για το...

ΑΜΟΡΕ - κινηματογραφικές αναμνήσεις στα Σεπόλια - [ενημερωμένο με τις μαρτυρίες κατοίκων]

15-10-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ

Διάβαζα πριν μερικές μέρες ένα αρθράκι που είχα γράψει παλαιότερα για τον θρυλικό κινηματογράφο των Σεπολίων ΑΜΟΡΕ και διαπίστωσα κάποιες...

Σε ποιόν θα κόψει κλήση η δημοτική αστυνομία γι αυτό το πεζοδρόμιο;

02-10-2020 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πολύ καλά κάνει η δημοτική αστυνομία και κόβει κλήση σε όποιον παρκάρει σε πεζοδρόμιο. Αλλά γι αυτό το πεζοδρόμιο σε...

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και «Αναγέννηση» πάνε μαζί για το ΒΟΤΡΥΣ στα Σεπόλια

10-10-2020 ΣΗΜΕΡΑ

Με κοινό Δελτίο Τύπου το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και ο εκπολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» προτείνουν και διεκδικούν την...

Στην επικαιρότητα οι προτάσεις μαθητών του 53ου ΓΕΛ για την αξιοποίηση των ΒΟΤΡΥΣ και ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ

05-10-2020 ΣΗΜΕΡΑ

Στις 26 Ιουνίου του 2018 είχαμε αναδημοσιεύσει, συνοδεία ενός σύντομου εισαγωγικού σημειώματος, ένα ρεπορτάζ του Αθήνα 9.84, που είχε σαν...

ΑΝΤΙΝΕΑ - κινηματογραφικές αναμνήσεις στα Σεπόλια

29-10-2020 ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο κινηματογράφος «Αντινέα» κι αυτός στα σύνορα των Σεπολίων, όπως και η ΔΩΡΑ, βρισκόταν στην Λιοσίων 205 και διένυσε μια...

Η δημοτική κίνηση «Ανοιχτή Πόλη» για ΒΟΤΡΥΣ - ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ

04-11-2020 ΣΗΜΕΡΑ

Η δημοτική κίνηση «Ανοιχτή Πόλη» απάντησε σε ερώτημά μας σχετικά με τις θέσεις της για την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων...

Ακόμα χωματόδρομος στην Μανιτάκη στα Σεπόλια

04-11-2020 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πόσα χρόνια ακόμα θα παραμείνει χωματόδρομος ένα κομμάτι 20 μέτρων το πολύ στην οδό Μανιτάκη στα Σεπόλια;

Μέσω τηλεδιάσκεψης, η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Αθηναίων στις 3 Αυγούστου, ενέκρινε την εισήγηση για κλείσιμο μέρους του πλάτους της οδού Σιώκου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες σχετικά με την υπογειοποίηση των γραμμών στα Σεπόλια.

Αναλυτικά η απόφαση: (ΑΔΑ Ψ4ΗΥΩ6Μ-ΞΞΩ)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 3.8.2020
Στην Αθήνα, σήμερα την Δευτέρα 3 του μηνός Αυγούστου 2020 και ώρα 10:30 στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά, 1ος όροφος, συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με Α.Π. 175091/30.7.2020 (ημ/νία γνωστοποίησης: 30.7.2020) πρόσκληση του Προέδρου της, με την εξής σύνθεση:

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (Αντιπρόεδρος) ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γ. ΛΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗ/ΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βαλλιάνος Δημήτρης.
Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης επί συνόλου δέκα (10) τακτικών μελών προσήλθαν πέντε (5), και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.
Ο κος Αθ. Αϊβατίδης αναπλήρωσε την κα Δ. Βαλέντζα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι τακτικά μέλη κ.κ Αικ. Κατριβάνου, Σ. Αβραμίδου, Β. Αγγελόπουλος, Δ. Βελέντζα & Π. Παναγή προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Α. Γκαγκάκη Δημητριάδου, Ν. Αραμπατζή, Δ. Ινές Αγγελή Λυκούδη, Γ. Σεϊταρίδης, Ε. Γιαννοπούλου, Γ. Π. Αποστολόπουλος & Χ. Βουρδουμπάς, προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
ΠΡΑΞΗ 76
Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 12ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση κατάληψης οδοστρώματος με αποκλεισμό τμήματος της οδού Σιώκου, για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών-Τρείς Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη:
1) Το με Α.Η.Π. 160502/14.7.2020 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος.
2) Τη με Α.Η.Π.116013/29.5.2020 αίτηση της Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ με τα συνημμένα έγγραφα και σχέδια.
3) Τη με Α.Η.Π. 175062/30.7.2020 πρόσκληση για διαβούλευση.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και η από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4683/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4690/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 5) Τις διατάξεις της παρ. 13, άρθρο 5 του Ν. 4623/2019.
6) Τις διατάξεις των αρ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών σύμφωνα με τα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της εργοστασιακής σήμανσης και της κατάληψης οδοστρώματος με αποκλεισμό τμήματος της οδού Σιώκου και στένωση του διατιθεμένου χώρου κυκλοφορίας επί της οδού, με διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων ελαχίστου πλάτους 3,50m για χρονικό διάστημα 7 μηνών για την Α΄Φάση και 4,5 μηνών για την Β΄Φασή, απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών-Τρείς Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δ. Αθηναίων.
Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση του αντικειμένου του θέματος
.

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"