Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 303/2016
Ημ/νια: 19/04/2017 08:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Π3ΜΩ6Μ-3Ο0
 
Η έγκριση δόμηση από τον Δήμο Αθηναίων για το πλυντήριο αυτοκινήτων στο μισθωμένο οικόπεδο  Δυρραχίου 66 δίπλα στο γηπεδάκι του Τρίτωνα.

Δείτε το στην Διαύγεια

Ζακ
(22/09)-ANAKATA