sepolia logo

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σ.Υ.Π.Α., ο Συνήγορος του Πολίτη, σε επιστολή που απευθύνει προς την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, χαρακτηρίζει την διαδικασία πρόσληψης 447 συμβασιούχων οκταμήνου, ως «πλαίσιο πλήρους αδιαφάνειας, που προκαλεί, εύλογα, στους υποψηφίους υπόνοιες ευνοιοκρατίας».

Αυτή η κρίση της Αρχής, διατυπώθηκε μετά από καταγγελία υποψηφίων που έμειναν εκτός προσλήψεων.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής υπενθυμίζει ότι, «η Περιφερειακή Αρχή Αττικής της ΝΔ, αντί να ακολουθήσει την ίδια με τις δύο προηγούμενες προκηρύξεις διαδικασία τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο 2020, όπου με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής προσέλαβε περίπου 224 εργαζόμενους με τετράμηνες συμβάσεις, προχώρησε μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες σε Αποφάσεις πρόσληψης, χωρίς μοριοδότηση τυπικών προσόντων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας ή άλλων κοινωνικών κριτηρίων, εκμεταλλευόμενη την ανεργία και δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά στους χιλιάδες άνεργους, που κατέθεσαν αιτήσεις. Έβαλε με αυτό τον τρόπο στο ίδιο «τσουβάλι» όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από προσόντα και αμαυρώνοντας την προσφορά των συμβασιούχων, που εργάστηκαν με αξιόλογη προσφορά στην Περιφέρεια Αττικής.».

Αναλυτικώτερα, στην επιστολή του προς την Περιφέρεια Αττικής, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει:

• «ότι στο αρ. 147770/23-2-2021 έγγραφο της υπηρεσίας σας προς τις ενδιαφερόμενες, δεν δίδεται οποιαδήποτε απάντηση για την αξιολόγηση του μοναδικού πρόσθετου προσόντος που κλήθηκαν βάσει της προκήρυξης να υποβάλουν (Βεβαίωση προϋπηρεσίας τυχόν αποκτηθείσας εμπειρίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ β΄ βαθμού για τις ανάγκες της πανδημίας), γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι – παρότι υπήρχε ειδική αναφορά στην προκήρυξη – δεν φαίνεται ότι λήφθηκε υπόψη στη διενεργηθείσα αξιολόγηση για τις εν λόγω υποψήφιες»

• «η αξιολόγηση των αναφερόμενων κατά τη διαδικασία πρόσληψης διενεργήθηκε χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και χωρίς αιτιολογημένη κρίση για την επιλογή του υπό πρόσληψη προσωπικού από την Τριμελή Επιτροπή, όπως προκύπτει από το από 24-1-2021 πρακτικό της εν λόγω επιτροπής, που ετέθη υπόψη του Συνηγόρου με αφορμή τη διερεύνηση άλλης αναφοράς. Αναφορικά δε με το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων, επισημαίνεται ότι γενικές διατυπώσεις περί συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της εμπειρίας κ.λπ. δεν συνιστούν επαρκή αιτιολογία για την επιλογή ορισμένων υποψηφίων και τον αποκλεισμό άλλων. Για τον λόγο αυτό, εύλογα αμφισβητείται από τις υποψήφιες ο αποκλεισμός τους και η τήρηση στην εν λόγω διαδικασία των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, γεγονός που θέτει ζήτημα, κατά την άποψή μας, επανεξέτασης των αιτήσεων των αναφερόμενων…»

• «Ειδικότερα, στις διαδικασίες πρόσληψης για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 20 ν. 2190/1994, αλλά και τις ειδικότερες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι φορείς έχουν αυξημένη ευθύνη έναντι των υποψηφίων για τη διασφάλιση όρων αξιοκρατίας, διαφάνειας και αμερόληπτης κρίσης».

Και η ανακοίνωση του Σ.Υ.Π.Α. συνεχίζει:

«Απέναντι σε αυτή τη κατάσταση όπου οι άνεργοι εμπαίζονται και αντιμετωπίζονται ως όμηροι και ως φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς δικαιώματα, ο μόνος δρόμος είναι να δυναμώσει ο αγώνας και η απαίτηση εργαζομένων, συμβασιούχων και ανέργων για:

• Μόνιμη δουλειά για όλους. Να γίνουν εδώ και τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Να καλυφθούν όλα τα κενά στις υπηρεσίες, με ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών μόνο με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια».