sepolia logo

Να πάρει θέση σχετικά με την αγορά του νέου κτιρίου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα και των επιτελικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, καλεί με επιστολή της τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου για να μη βρεθεί η Περιφέρεια «ενώπιον σοβαρών δικαστικών διενέξεων».

Η ίδια παραθέτει την από 12.7.2019 επιστολή της ιδιοκτήτριας εταιρείας η οποία κάνει λόγο για «επί μακρύ χρονικό διάστημα δέσμευση του ακινήτου» που «δημιουργεί σοβαρά βάρη στην εταιρεία», ενώ καταλήγει: «με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, σας καλούμε να μας γνωρίσετε, το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη λήψη της παρούσης, πότε θα υπογράψουμε τη σύμβαση αγοραπωλησίας του Ακινήτου».

«Επειδή, το παράδειγμα της πολιτικής που ακολούθησα τα πέντε χρόνια δεν συνάδει με τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων μέσω ανακοινώσεων και παρερμηνειών και επειδή θα ήθελα να εκφράσετε τη βούλησή σας για την αγορά του εν λόγω κτιρίου, ως επόμενος Περιφερειάρχης, σας αποστέλλω την από 12.7.2019 επιστολή της ιδιοκτήτριας εταιρείας και παρακαλώ για τις απόψεις σας επί του θέματος, προκειμένου να ολοκληρώσω την πρωτοβουλία μου αυτή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

“Η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο της Περιφέρειας Αττικής, θα έχει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος για την Περιφέρεια και σημαντική εξοικονόμηση  δημοσίου χρήματος”

Η Ρένα Δούρου επισημαίνει ότι «από την πρώτη μας συνάντηση, μετά τις περιφερειακές εκλογές, στις 12 Ιουνίου 2019, συζητήσαμε για μία σειρά ζητημάτων και συμφωνήσαμε να έχουμε επικοινωνία για τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθείτε να χειριστείτε άμεσα μετά την 1η Σεπτεμβρίου».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Αττικής καλείται κάθε χρόνο να πληρώνει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε ενοίκια μισθωμένων ακινήτων για τη στέγαση των δεκάδων υπηρεσιών της, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες, «αποφασίσαμε την αγορά κτιρίου από την Περιφέρεια Αττικής που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο». «Η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο της Περιφέρειας Αττικής, θα έχει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος για την Περιφέρεια και σημαντική εξοικονόμηση  δημοσίου χρήματος».

Όπως σημειώνει η ίδια μεταξύ άλλων:

-          Οι εν λόγω υπηρεσίες σήμερα στεγάζονται σε 5 κτίρια διάσπαρτα στην Αθήνα, γεγονός που ούτε τους πολίτες εξυπηρετεί ούτε την αποτελεσματικότητα της Περιφέρειας.

-          Για τα κτίρια αυτά δαπανώνταικάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε ενοίκια.

-          Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι με δεδομένη την τιμή του ακινήτου, που ανέρχεται σε 19,8 εκατ. ευρώ η απόσβεση των πιστώσεων που θα διατεθούν για την αγορά γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ειδικά μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του το ποσό που καλούνται να πληρώσουν ετησίως οι σκληρά φορολογούμενοι πολίτες.

-          Είναι επίσης δεδομένο ότι η αγορά ενός σύγχρονου κτιρίου στο οποίο θα γίνουν και επεμβάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Περιφέρειας Αττικής, θα βελτιώσει σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων, μιας και τα κτίρια που εργάζονται σήμερα είναι σχεδόν ακατάλληλα, με ανεπαρκείς χώρους, προβληματική θέρμανση και ψύξη, σχεδόν ανεπαρκή πρόσβαση σε ΑμεΑ κ.λπ.

-          Οι δε διαγωνιστικές διαδικασίες που τηρήθηκαν για την ανεύρεση κατάλληλου κτιρίου είναι ανοικτές και διαφανείς και επικυρώνονται από τον ανώτερο σχηματισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο προσέφυγα με δική μου πρωτοβουλία, χωρίς να έχω νομική υποχρέωση.

-          Ωστόσο μικρά και μεγάλα συμφέροντα οδήγησαν σε απαράδεκτες αναφορές στην Εισαγγελία Αθηνών, η οποία διεξάγει μια τυπική προανακριτική διαδικασία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει ή ακυρώνει τη διαδικασία αγοράς του ακινήτου, καθώς τα καταγγελλόμενα στερούνται οιασδήποτε βασιμότητας μετά και την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

-          Επιπλέον, από τη διενέργεια του διαγωνισμού (Νοέμβριος 2016) μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ιούνιος 2018), μεσολάβησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ενόψει του ότι η Περιφέρεια, μετά την κατακύρωση και μετά τον επιτυχή προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι δεσμευμένη να υπογράψει το συντομότερο δυνατόν τη σύμβαση αλλιώς και για να μην είναι ευάλωτη σε απαιτήσεις εκ μέρους της αναδόχου για την καθυστέρηση, κρίναμε ότι είναι σημαντικό να ληφθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής». «Έτσι θα διασφαλιστεί η Περιφέρεια και θα περιοριστεί η άσκοπη καταβολή μισθωμάτων με την άμεση απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της», υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου.

«Την Παρασκευή 19 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή ενέταξε στην ημερήσια διάταξη τη συνέχιση της διαδικασίας για την αγορά του εν λόγω κτιρίου σε συνέχεια της συνημμένης επιστολής της ιδιοκτήτριας εταιρείας». «Με αφορμή την ανακοίνωσή σας για την αγορά του κτιρίου, ύστερα από επιστολή που σας απηύθυνε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, η Οικονομική Επιτροπή ανέβαλε τη λήψη απόφασης, καθώς η ανακοίνωσή σας ερμηνεύθηκε ως αντίθεσή σας στην πρωτοβουλία αυτή» τονίζει η Περιφερειάρχης Αττικής.