Σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή λειτουργίας μίας ακόμη παράνομης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) στον Λόφο Σκουζέ, στον Δήμο Αθηναίων, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των 29 περιθαλπομένων που διέμεναν σε αυτή υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ΜΦΗ λειτουργούσε παράνομα, παρά τις αποφάσεις διακοπής λειτουργίας, σφράγισης και επιβολής προστίμων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις.

Κατόπιν νεότερου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 8.02.2018, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε περαιτέρω επιβάρυνση στη λειτουργία της Μονάδας, η Περιφέρεια Αττικής κινήθηκε άμεσα και συντονισμένα με απευθείας παρέμβαση στις οικογένειες των ηλικιωμένων (μετά από εισαγγελική παραγγελία), συνεχείς ελέγχους και πίεση στη διοίκηση της ΜΦΗ, που διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της χθες, 21.03.2018.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με στόχο την προστασία της τρίτης ηλικίας από παράνομες Μονάδες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, ωστόσο, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τις ΜΦΗ, είναι αναγκαία, όπως έχει επισημάνει η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου με δήλωσή της στις 5.02.2018.