sepolia logo

Την παρακάτω ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.) από από συνάντηση που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων κ. Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, την Πέμπτη 22/4/2021.

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακολούθησε συνάντηση ολιγομελούς αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος Βασ. Πολυμερόπουλος, με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, την Πέμπτη 22/4/2021.

Εκ μέρους του Συλλόγου τέθηκε το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα δόθηκαν απαντήσεις και υπήρξαν δεσμεύσεις για συγκεκριμένα θέματα.

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Ο Σύλλογος έκανε λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Πρασίνου όπως και οι Τεχνικές Υπηρεσίες στο σύνολό τους όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού, καθώς και η κατάσταση που υφίσταται στην Καθαριότητα, όπως και τα προβλήματα τα οποία υφίστανται με συγκεκριμένους υπαλλήλους που απολαμβάνουν προνομίων και ασυλίας.

Κατατέθηκε πρόταση αλλαγής δομής στο Πράσινο στην κατεύθυνση της επίβλεψης ή και της άμεσης παρέμβασης στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. Ζητήθηκε επιπλέον η λήψη μέριμνας και πρόβλεψης για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος της εργολαβίας στο Πράσινο και με τη λήξη αυτού, προλαμβάνοντας δεδομένα προβλήματα τα οποία είναι θέμα χρόνου να ανακύψουν.

Επιπλέον τέθηκε το ζήτημα της πλήρωσης θέσεων για τη φύλαξη κτηρίων μέσω της σχετικής εγκυκλίου που αφορούσε τους εργαζόμενους στο Πράσινο, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Καθαριότητα. Από την πλευρά του ο Σύλλογος επανήλθε στην πρόταση την οποία είχε καταθέσει παλαιότερα με την οποία ζητούσε οι συγκεκριμένες θέσεις να καλυφθούν από συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή κινητικότητας κτλ, από όλους τους χώρους και ιδιαίτερα από την Καθαριότητα, διότι τυχόν μαζική μετακίνηση από το Πράσινο θα συντελούσε ταφόπλακα στην Υπηρεσία, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες δεν έχουν καν το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό.

ΚΤΗΡΙΑΚΟ: Ο Σύλλογος στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλέον πολυσυζητημένο θέμα της τελευταίας δεκαετίας, αυτό των Κτηριακών δομών, καθώς υφίστανται τεράστια ζητήματα όσον αφορά την έλλειψη αξιοπρεπών εργασιακών χώρων. Δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και ζητήθηκε να επιλυθεί το ζήτημα όσον το δυνατόν γρηγορότερα. Επιπρόσθετα τέθηκε το θέμα της συνέπειας των εργολάβων οι οποίοι έχουν αναλάβει την ανακαίνιση των διάφορων χώρων όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο των εργασιών, αλλά και το ποιοτικό επίπεδο αυτών.

Τέλος αναφέρθηκε το θέμα της υπερεπέκτασης συγκεκριμένων Διευθύνσεων που θεωρούν εαυτούς επιούσιους εις βάρος του γενικού συνόλου. Δεν είναι δυνατόν σε κάποιες Υπηρεσίες να παρέχονται άπλετοι χώροι, ακόμη και για τα αρχεία τους, την ώρα που οι περισσότερες Διευθύνσεις και Τμήματα ασφυκτιούν χωροταξικά, διότι εξ’ αυτού φαίνεται και η αντίληψη την οποία συνολικά έχουν για τη συναδελφική αλληλεγγύη την οποία συχνά πυκνά την επικαλούνται.

Ο Γενικός Γραμματέας φυσικά είναι γνώστης του κτηριακού προβλήματος, ανέφερε δε πως είναι απαράδεκτο και δεν τιμά τον Δήμο να υφίστανται συνθήκες εργασίας όπως αυτές που σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν. Ενημέρωσε το ΔΣ πως καταβάλλονται συγκεκριμένες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος με σαφή προσανατολισμό και πως όταν θα υπάρξει η τελική έκβαση θα υπάρξει και η ανάλογη ενημέρωση (δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες).

Ο ΣΕΔΑ κρατώντας μια υπεύθυνη στάση συνεχίζει την πίεση, χωρίς όπως πάντα να προβαίνει σε κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού με ανάλογη διαρροή φωτογραφιών και δημοσίευση των υφιστάμενων προβλημάτων. Το ζήτημα είναι σοβαρό και το ζητούμενο είναι η εύρεση μιας βιώσιμης μακροπρόθεσμης λύσης, δίνοντας ανάσα στις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε σε επίσπευση των διαδικασιών και σε άμεσο αποτέλεσμα ώστε να υπάρξει οριστική επίλυση του προβλήματος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της υπερστελέχωσης των διάφορων Γραφείων Αντιδημάρχων, Συμβούλων κτλ στα οποία απασχολείται το περισσότερο προσωπικό το οποίο έχει απασχοληθεί εδώ και τριάντα χρόνια. Θα μπορούσε να ήταν μια ανεκτή κατάσταση αν το προσωπικό επαρκούσε και αν δεν υπήρχαν Τμήματα που δουλεύουν με έναν υπάλληλο. Ζητήθηκε η αναδιάρθρωση του προσωπικού, η εφαρμογή της εσωτερικής κινητικότητας ώστε να υπάρχουν εναλλαγές σε θέσεις και επισημάνθηκε η ανάγκη κάλυψης των κενών, με πρόταση τη μετακίνηση των πλεοναζόντων διοικητικών συναδέλφων από Υπηρεσίες οι οποίες οι υπάλληλοι ούτε είναι απαραίτητοι, αλλά και θεωρούν ότι είναι αμετακίνητοι.

ΑΔΕΙΕΣ-ΡΕΠΟ: Εκ μέρους του Συλλόγου ζητήθηκε η άμεση διευθέτηση του χρονοδιαγράμματος για τη λήψη των αδειών και των ρεπό του 2020, ώστε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που περνάμε, να είναι δυνατή η εξάντλησή τους σε ένα ορατό μελλοντικό διάστημα ούτε πολύ κοντινό, ούτε πολύ μακρινό και κυρίως όχι ασαφές και σίγουρα μη οριζόμενο κάθε τρεις και λίγο από τις περίφημες εγκυκλιους, κάτι που έτυχε και της αποδοχής του Γενικού Γραμματέα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Έχοντας περάσει ένας χρόνος περίπου από την σύσταση Επιτροπής για τη δημιουργία Οργανισμού, το θέμα έχει παραμείνει στάσιμο και ο ΣΕΔΑ έθεσε το ζήτημα στη βάση της αναγκαιότητας άμεσης αναδιαμόρφωσης του υφιστάμενου δυσλειτουργικού οργανισμού. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι καθώς βρισκόμαστε εν μέσω της δύσκολης συνθήκης της πανδημίας, δεν είναι κατά τη γνώμη του δόκιμο να καταρτιστεί Οργανισμός και η κατάρτισή του θα πραγματοποιηθεί μετά την έξοδο από αυτή την κατάσταση.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Ο Σύλλογος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα στα ήδη υφιστάμενα κατά καιρούς προβλήματα, έχουν έρθει να προστεθούν μια σειρά από βλάβες, αστοχίες και διακοπές λειτουργίας ή κατάρρευσης των συστημάτων που οδηγούν στην προβληματική λειτουργία πολλών υπηρεσιών. Πρέπει οι τεχνολογικές υποδομές του Δήμου επιτέλους να εκσυγχρονιστούν, κάτι που όπως δήλωσε ενστερνίζεται και ο Γενικός Γραμματέας.

Τέθηκε επιπλέον και το ζήτημα της επικείμενης λήξης των ψηφιακών υπογραφών και της εύρεσης ενός δόκιμου και εύκολα εφαρμόσιμου τρόπου ανανέωσής τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Ο ΣΕΔΑ επισήμανε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με τις επανειλημμένες εγκυκλίους και ξεκαθάρισε ότι η άποψη «άσπροι γάτοι-μαύροι γάτοι, ποντίκια να πιάνουν» δεν είναι δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη.

Για το θέμα του εξορθολογισμού των υπερωριών επαναλάβαμε την άποψή μας με σαφήνεια όπως την εκφράζουμε κάθε φορά. Όχι μείωση των υπερωριών αλλά δίκαια και αναλογική κατανομή σε όλα τα επίπεδα, θέση με την οποία και ο Γενικός Γραμματέας συμφωνεί.

Τέλος αναφέρθηκε ότι οι αρμοδιότητες σε κάθε επίπεδο είναι συγκεκριμένες, οι εγκύκλιοι δεν είναι δια πάσαν νόσον, είναι εφεύρημα της τελευταίας περιόδου και θα πρέπει να γίνονται με υπευθυνότητα και με φειδώ. Οι δε ανακατατάξεις και η εσωτερική κινητικότητα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και όλους τους χώρους διότι η κατηγοριοποίηση σε πληβείους και πατρικίους έληξε κάπου τον 3ο μ.Χ αιώνα.

Ο Πρόεδρος, Βασ. Πολυμερόπουλος

Ο Αν.Γεν.Γραμματέας, Ι. Χρυσανθακόπουλος