sepolia logo

Τον «ακρογωνιαίο λίθο» στον τομέα της καθαριότητας βάζει η δημοτική αρχή της Αθήνας με τη δημιουργία του πρώτου μόνιμου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για το σπουδαιότερο έργο υποδομής στην αποκομιδή και διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, το οποίο θα θέσει τα νέα «θεμέλια» στην καθαριότητα της πόλης. 

Ο σύγχρονος ΣΜΑ, που η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, έρχεται να κεφαλαιοποιήσει την ήδη τεράστια επένδυση που έχει γίνει από τη δημοτική αρχή στα σύγχρονα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, τις ηλεκτρικές σκούπες, τους βυθιζόμενους κάδους -που σύντομα θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς υπέργειους-, τα οικολογικά καλαθάκια κλπ. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνει το νέο μοντέλο καθαριότητας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της μητροπολιτικής Αθήνας, στη φιλοσοφία «καθαρή πόλη, κάθε μέρα και κάθε ώρα», στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των απορριμμάτων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των πολιτών.

Τα οφέλη

Παράλληλα με τη μείωση του λειτουργικού κόστους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, η δημιουργία του ΣΜΑ, ουσιαστικά θα επιταχύνει τους ρυθμούς αποκομιδής από το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, καθώς θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του στόλου των απορριμματοφόρων, θα μειώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους (λιγότερα δρομολόγια) και θα περιορίσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση (μείωση των αέριων εκπομπών). Ταυτόχρονα, λόγω της συμπίεσης, ο όγκος των απορριμμάτων θα μειώνεται στο μισό -πλεονέκτημα που θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου στον ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).

Τι είναι ο ΣΜΑ

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων είναι ένας ειδικός χώρος που φιλοξενεί μεγάλα κοντέινερ: Καθένα από αυτά δέχεται και συμπιέζει τα απορρίμματα από έξι μεγάλα απορριμματοφόρα, ενώ κάθε φορά που ένα κοντέινερ γεμίζει, μεταφέρεται στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).

Στον χώρο του ΣΜΑ θα κατασκευαστούν τρία αυτόματα συγκροτήματα εναλλαγής κοντέινερ τεσσάρων θέσεων, με δυναμικότητα, ανά ημέρα:

- Συμπίεσης και μεταφόρτωσης 400 – 600 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων.

- Τεμαχισμού και μεταφόρτωσης 50 τόνων ογκωδών απορριμμάτων

- Τεμαχισμού και μεταφόρτωσης 35 τόνων πράσινων απορριμμάτων.

Στον ίδιο χώρο, θα δημιουργηθούν σημεία στάθμευσης κοντέινερ και άλλων οχημάτων, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΣΜΑ. Ο Σταθμός θα διαθέτει πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των απορριμμάτων που φθάνουν στον χώρο, ενώ μέσω του ίδιου συστήματος θα ελέγχεται και η τήρηση περιβαλλοντικών όρων του συνόλου του έργου.

Οι προδιαγραφές του έργου

Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντάσσεται πλήρως στον πολεοδομικό ιστό και στο αστικό τοπίο της περιοχής του Ελαιώνα και οι μελέτες έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχιτεκτονική επιτροπή. Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι περιβαλλοντικοί κανόνες που προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και οι κανόνες ασφάλειας και λειτουργικότητας του έργου. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών προβλέπεται καθημερινή παρουσία αρχαιολόγων στο σημείο, προκειμένου να υπάρχει εποπτεία στην περίπτωση που προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα.

Στην ευρύτερη περιοχή του ΣΜΑ, προβλέπεται η υλοποίηση έργων πρασίνου, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής.

da sma3

Οι υποδομές του ΣΜΑ

Αναλυτικά, στον νέο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα κατασκευαστούν οι εξής κτιριακές υποδομές:

- Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με όλα τα σύγχρονα συστήματα (σύστημα αποκονίωσης - απόσμησης, ηλεκτρονική παρακολούθηση χώρου και περιβαλλοντικών όρων, σύγχρονα μηχανήματα)

- Συνεργείο – πλυντήριο οχημάτων

- Φυλάκιο – ζυγιστήριο

- Κτίριο διοίκησης

- Κτίριο καυσίμων

- Κτίριο ενέργειας

- Δεξαμενές ομβρίων, λυμάτων, γεφυροπλάστιγγες και λοιπά συνοδευτικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.

Το έργο σε αριθμούς

- Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 13.766.226€ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ).

- Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δημιουργείται σε χώρο έκτασης 19.500 τ.μ.

- 28 μεγάλα κοντέινερ συμπιέζουν τα απορρίμματα - κάθε κοντέινερ έχει χωρητικότητα 17 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων.

- Μέσα σε μία ώρα ο Σταθμός δέχεται έως και 20 μεγάλα απορριμματοφόρα και περίπου 160-170 τόνους απορριμμάτων - Αυτό σημαίνει λιγότερα δρομολόγια προς τον ΧΥΤΑ και αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής στις γειτονιές.