sepolia logo

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Αθηναίων, ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δήμου προς τους δημότες.

Συνολικά 207 υπηρεσίες, -μεταξύ των οποίων το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, η αναζήτηση σχεδίων πολεοδομικών αδειών, η έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η ρύθμιση οφειλών, η έκδοση παράβολου, η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου κ.ά.- βρίσκονται στη διάθεση όλων των Αθηναίων, μετά την προσθήκη των τελευταίων 56 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2020 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων (Δ.Α.Ε.Μ.). Για την ψηφιοποίηση των 207 υπηρεσιών χρειάστηκαν συνολικά 35 μήνες.

Σε διάστημα μικρότερο των 3 ετών, στην πλατφόρμα, έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 194.000 πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα έχουν εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά πάνω από 260.000 αιτήσεις.

Οι τελευταίες 56 υπηρεσίες που ψηφιοποιήθηκαν

Μετά την ψηφιοποίηση και των τελευταίων 56 υπηρεσιών, στο τέλος του 2022, οι δημότες και οι επαγγελματίες που ανήκουν στον Δήμο Αθηναίων, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις που αφορούν:

Έκδοση Παράβολου
Αίτηση κοπής δένδρου
Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Εγγραφή τέκνου στην οικογενειακή μερίδα λόγω υιοθεσίας του
Αλλαγή δημοτικότητας τέκνου μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση επιμέλειάς του
Διόρθωση ημερομηνίας γέννησης στην οικογενειακή μερίδα
Διόρθωση επωνύμου μητέρας στην οικογενειακή μερίδα
Δήλωση επανάκτησης πατρικού επωνύμου στην οικογενειακή μερίδα (για γυναίκες που παντρεύτηκαν πριν το 1983)
Δήλωση προσθήκης επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου
Καταχώρηση αλλαγής φύλου στο Δημοτολόγιο
Αίτηση για Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αίτηση για Κοινωνικό Φαρμακείο
Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας
Παροχή δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης σε ανασφάλιστους
Αίτηση Γενικού Ενδιαφέροντος – Καταγγελία/Διαμαρτυρία Πολιτών/Δημοτών
Αίτημα για χορήγηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Αίτημα για χορήγηση Πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής
Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων ανήλικων αδήλωτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στα αρχικά καταρτισθέντα μητρώα αρρένων
Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων ως πολλαπλώς εγγεγραμμένος
Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο ενήλικου άνδρα που είναι εγγεγραμμένος μόνο στο Μητρώο Αρρένων
Διαγραφή από το Δημοτολόγιο λόγω θανάτου (πριν τις 18-01-2018)
Αίτηση Πρόσβασης και Μελέτης Αρχειακού Υλικού
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Δημοσίευσης Αρχειακού Υλικού
Χορήγηση / Ανανέωση άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Βεβαίωση για συνταξιοδότηση των ασκούντων το επάγγελμα του κουρέα, κομμωτή/τριας, τεχνίτη/τριας περιποίησης νυχιών, χεριών και ποδιών
Χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου Άδειας εκδοθείσας από τον Δήμο
Αίτηση απαλλαγής/μείωσης ΔΤ λόγω τριτεκνίας, ΑΜΕΑ, πολυτεκνίας, απορίας, μονογονεϊκότητας
Αίτηση για την παραχώρηση άδειας λειτουργικών διακοσμητικών στοιχείων
Αίτηση για την παραχώρηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για περίπτερα
Αίτηση για την χορήγηση προσωρινής άδειας κοινόχρηστου χώρου ολιγοήμερης διάρκειας
Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου υγρών καυσίμων, υπογείων δεξαμενών και ενδεικτικών πινακίδων
Άδεια διαφήμισης για τα περίπτερα
Αίτηση Εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
Αίτηση Μεταβίβασης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
Αίτηση Μετατόπισης Περιπτέρου
Αποστολή αντιγράφων των βεβαιωμένων παραβάσεων ΚΟΚ
Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου για ένταξη σε εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
Έκδοση συναίνεσης για κατάληψη οδοστρώματος
Άδεια διακοπής κυκλοφορίας
Χορήγηση αντιγράφων εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης οχήματος
Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα σε τέκνα γεννημένα εκτός γάμου
Αίτημα χορήγησης φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών από το δημοτολογικό φάκελο (εκτός της απόφασης Πολιτογράφησης)
Αίτημα χορήγησης αντιγράφου της απόφασης πολιτογράφησης για όσους έχει εκδοθεί πριν το 2010
Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο άγαμου ενήλικα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια
Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο έγγαμου/διαζευγμένου ενήλικα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια
Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο ανηλίκου που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια
Χορήγηση Πιστοποιητικού Καταστροφής Οχημάτων άνευ Πινακίδων
Αίτηση Χορήγησης Υψομέτρων και Υψομετρικών Μελετών
Χορήγηση Αντιγράφων Πράξεων Αναλογισμού ή Πράξεων Εφαρμογής
Χορήγηση Βεβαίωσης για θέματα Αρίθμησης Ακινήτων, Ονοματοθεσίας Οδών
Χορήγηση διευκρινίσεων επί της προόδου των διαδικασιών πολεοδομικής ρύθμισης σε εξέλιξη
Χορήγηση διευκρινίσεων επί διαδικασιών τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου
Αίτημα για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923
Αίτημα υποβολής ένστασης μετά από δημοσιοποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για πολεοδομική ρύθμιση
Αίτημα για παροχή στοιχείων (π.χ. εισήγηση υπηρεσίας, τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Αίτημα περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης