sepolia logo

Με μια καυστική ανακοίνωσή του, το Δίκτυο Εργαζομένων στους ΟΤΑ, καταγγέλλει τα σχέδια της κυβέρνησης για επιτάχυνση της εισόδου των ιδιωτών στην διαχείριση απορριμμάτων, στο πράσινο, στη συλλογή ογκωδών αντικειμένων και στον ηλεκτροφωτισμό των Δήμων.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

diktuoergazomenonota@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!!

Η κυβέρνηση επιταχύνει την είσοδο ιδιωτών εταιριών στη διαχείριση των απορριμμάτων, το πράσινο, τα ογκώδη, τον ηλεκτροφωτισμό.
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ για να μην περάσει η εκχώρηση των απορριμμάτων στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Τη δυνατότητα σύμβασης με ιδιώτες για την αποκομιδή και διαχείριση μεγάλου τμήματος των υπηρεσιών καθαριότητας και των υπηρεσιών πρασίνου δίνει η κυβέρνηση με την κατάθεση του λεγόμενου νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων που θα συζητηθεί και ψηφιστεί στη βουλή τις επόμενες μέρες.

Στο άρθρο 179 του νομοσχεδίου προτείνεται:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». Με το άρθρο αυτό απλοποιούνται οι διαδικασίες και αίρεται οποιαδήποτε δυσκολία για να αναθέτουν οι δήμοι σε ιδιώτες μεγάλο φιλέτο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η νέα διάταξη νόμου έρχεται να αλλάξει το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 το οποίο προέβλεπε:
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Η κορυφή του παγόβουνου ή η αρχή του τούνελ;
Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ ως βασικός εκφραστής των συμφερόντων των ιδιωτικών εταιριών και εργολάβων, δίνει ΓΗ και ΥΔΩΡ, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δυναμική είσοδο των ιδιωτικών συμφερόντων στην κατεύθυνση της πλήρους εκχώρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Με το νομοσχέδιο προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της πλήρους διαχείρισης από ιδιώτες αφού:
-Ήδη έχει δοθεί από το κράτος σε ιδιωτικές εταιρείες άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων για καύση απορριμμάτων (ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ στην Κοζάνη) που σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ενός ενιαίου κρατικού σχεδιασμού για την διαχείριση, ανακύκλωση, και ταφή, οδηγεί πολλούς δήμους να καταφύγουν σε αυτές πληρώνοντας τεράστια ποσά από τα τέλη που καταβάλλουν οι δημότες.
-Η διαχείριση της ανακύκλωσης έχει και αυτή ανατεθεί αποκλειστικά σε ιδιωτικές εταιρείες – μοναδική εξαίρεση ο Δήμος Βύρωνα-οι οποίες θησαυρίζουν και όχι μόνο αποδίδουν ψίχουλα στους δήμους αλλά (δεδομένης της ανυπαρξίας ελέγχου από το κράτος) δεν τηρούν στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας με αποτέλεσμα μέχρι τώρα την πρόκληση ατυχημάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η σημερινή κυβέρνηση πάτησε πάνω στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν με ευθύνη των δημάρχων των οποίων οι πολιτικές απαξίωσης των υπηρεσιών καθαριότητας, που ακολούθησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησαν στην αποψίλωσή τους (έλλειψη μόνιμου προσωπικού, περιορισμένη ανακύκλωση, παλαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ). Οι πολιτικές αυτές πληρώνονται με αίμα από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα (μόνιμους και συμβασιούχους) αφού τα τελευταία χρόνια τα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα (θανατηφόρα πολλές φορές) έρχονται το ένα μετά το άλλο.

Τεράστιες, διαχρονικές και διακομματικές οι ευθύνες των δημοτικών αρχών (οι οποίες σημειωτέον έκλεισαν μάτια και αυτιά όταν το 2017 τους δόθηκε η δυνατότητα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού). Οι ευθύνες των Δημοτικών αρχών είναι τεράστιες. Αντί να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, να κάνουν τους Ντίλερ, οφείλουν να οργανώσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας με τέτοιο τρόπο που και νέες θέσεις σταθερής εργασίας να δημιουργούν και έσοδα να έχουν μέσω της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, και το περιβάλλον να προασπίζουν.

Το σχέδιο Κυβέρνησης και Δημάρχων για την συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών στη διαχείριση των απορριμμάτων άν περάσει δεν θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στους δήμους, αλλά κυρίως στις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες. Οι ιδιωτικές εταιρείες πιέζουν να πάρουν συνολικά, ή μέρος των απορριμμάτων γιατί τα σκουπίδια κρύβουν χρυσό. Είναι πολλά τα λεφτά.

Ποιος όμως θα τα πληρώσει;
Η εμπειρία από δήμους που περιστασιακά δόθηκε η αποκομιδή σε ιδιώτες (πχ Δήμος Θεσσαλονίκης, Ρόδο) απέδειξε ότι πολλαπλασιάζεται το κόστος το οποίο εκ των πραγμάτων θα μετακυλιστεί στους δημότες μια και ο μόνος τρόπος να καλυφθεί είναι η επιβολή δυσβάσταχτων δημοτικών τελών.

Το λόγο έχουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες.
Δεν θα επιτρέψουμε στα δημοτικά συμβούλια να εκχωρήσουν σε ιδιωτικές εταιρείες την διαχείριση, περισυλλογή, μεταφορά οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων, τον οδοκαθαρισμό, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό. Να μην θησαυρίσουν οι ιδιωτικές εταιρείες με τα δικά μας απορρίμματα.

Καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα-ΠΟΕ ΟΤΑ, ΑΔΕΔΥ, Πρωτοβάθμια Σωματεία, Δημοτικές Παρατάξεις, συλλογικότητες γειτονιών, σε αγωνιστικό συναγερμό. Να μην περάσουν τα σχέδια Κυβέρνησης, Δημάρχων, Εταιρειών για την διαχείριση των απορριμμάτων. Να αξιοποιηθούν τα απορρίμματα μας προς όφελος του δημοσίου και της κοινωνίας και όχι για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Να σχεδιαστεί και να ενισχυθεί η ανακύκλωση, να έχουμε ανθρώπινες πόλεις. ΔΕΝ χρειάζονται οι ιδιωτικές εταιρείες.
Η κοινωνία έχει ανάγκη άλλες πολιτικές, για την διαχείριση των απορριμμάτων. ΌΧΙ στην ιδιωτικοποίηση που εξυπηρετεί μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Οκτώβριος 2019