Πρόκειται για μια σελίδα στο facebook που έχει τον παραπάνω τίτλο και στην οποία εμφανίζονται διάφορες φωτογραφίες που δείχνουν αρνητικές πλευρές της καθημερινότητας στην πόλη μας.

Από αυτήν την σελίδα «κλέβουμε» δύο αναρτήσεις, χαρακτηριστικές πραγματικά της αδιαφορίας όλων μας και κυρίως των αρμοδίων για την εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα.

Εννοείται ότι δεν πρόκειται για τραβηγμένες καταστάσεις, αλλά για τέτοιες που όλοι μας βλέπουμε καθημερινά χωρίς να μας ξενίζουν ιδιαίτερα. Γιατί έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Στο να τις αποδεχόμαστε χωρίς να μας ξενίζουν.