sepolia logo

Πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού διότι διαπιστώθηκε ότι 8 εταιρίες συμφερόντων των αδελφών Xόντου συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής: «με την υπ' αρ. 636/2017 ομόφωνη απόφασή της, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) διευθέτησε, κατά την απλοποιημένη νέα διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ' αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, την υπόθεση που αφορά σε παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 (πλέον ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (πλέον 101 ΣΛΕΕ) από τις ακόλουθες οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων των αδελφών XONTOY: α) «HONDOS CENTER A.E.E. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ», β) «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.», γ) «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.&Β.Ε.», δ) «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.&Β.Ε.», ε) «ANSWER A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ», στ) «STEP A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», ζ) «MAKALDI A.E.E. ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και η) «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.».

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενες εταιρίες συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού. Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή επέβαλε στις εν λόγω εταιρίες πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης των εμπλεκόμενων εταιριών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω εταιρίες αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην αποδιδόμενη παράβαση, με περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιουνίου 2003 - Ιουνίου 2006 και για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Ε.Α. μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

--------------------------------

Παρ' όλα αυτά, στο κεντρικό κατάστημα του HONDOS CENTER στην Ομόνοια, έχει αναρτηθεί ένα τεράστιο πανώ, που γράφει «HELLO GREECE ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ» με φωτογραφία από τους Δελφούς. Είναι αυτό που βλέπετε στην αρχική φωτογραφία...

Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.