sepolia logo

Σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών, μια και πλησιάζουμε στην άνοιξη, το τμήμα περιβαλλοντικού και υγειονομικού ελέγχου του κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση, για ενημέρωση των πολιτών αλλά και των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

 Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί κάθε χρόνο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές υπερτοπικής σημασίας προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η υγεία των πολιτών και επισκεπτών της, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων μέσω των κουνουπιών- διαβιβαστών σε όλη την επικράτεια.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας –στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016 - πραγματοποίησε τις κάτωθι δράσεις, τις οποίες θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά για το έτος 2017:

  • Εντοπισμός των προνυμφών και των κρίσιμων περιοχών εμφάνισης/ανάπτυξής τους: Ο εντοπισμός έγινε με αυτοψίες που διενήργησαν αρμόδιοι Υγιεινολόγοι-Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας.
  • Καταγραφή του πληθυσμού των προνυμφών: Οι πληθυσμοί ανάλογα με τα ευρήματα χαρακτηρίζονταν ως μηδενικοί, αραιοί, πυκνοί ή πολύ πυκνοί.
  • Ταυτοποίηση των ακμαίων εντόμων: Πραγματοποιήθηκε σύλληψη των ακμαίων εντόμων με τη βοήθεια ειδικών παγίδων και στη συνέχεια τα έντομα μεταφέρθηκαν στους αρμόδιους Φορείς για ταυτοποίηση.
  • Καπολέμηση προνυμφών: Πραγματοποιήθηκαν επίγειοι ψεκασμοί-προνυμφοκτονίες στις κρίσιμες περιοχές με τη χρήση εγκεκριμένου προνυμφοκτόνου σκευάσματος.
  • Επισημαίνουμε ότι το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2017 θα αρχίσει εντός του μηνός Μαρτίου και έχουμε προτείνει να συμπεριληφθούν οι κάτωθι περιοχές υπερτοπικής σημασίας που αναγράφονται στον πίνακα (βλ.πίνακα 1):


Πίνακας 1:Προτεινόμενες περιοχές για εφαρμογή προνυμφοκτονιών για το έτος 2017

ΔΗΜΟΙ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
(να συμπεριληφθεί τμήμα υπόγειου αγωγού)

ΒΥΡΩΝΑ

Λεκάνη συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων του ρέματος
εντός του Κοιμητηρίου του Δήμου Βύρωνα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΧΘΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΡΕΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ
ΡΕΜΑ ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΑ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(ανήκει στην αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής)

ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ-
ΛΟΦΟΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(ανήκει στην αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής)

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ


Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για τις προνυμφοκτονίες μόνο σε περιοχές υπερτοπικής σημασίας. Την ευθύνη για την εφαρμογή προγραμμάτων προνυμφοκτονίας στις ενδοαστικές εστίες ανάπτυξης-εμφάνισης των κουνουπιών την έχουν οι αρμόδιοι Δήμοι. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017 θα πρέπει να μεριμνήσετε -ως αρμόδιοι Δήμοι- για την εξάλειψη κάθε δυνητικής εστίας συγκέντρωσης-ανάπτυξης κουνουπιών και να επικεντρωθείτε άμεσα στις κάτωθι ενέργειες προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η υγεία των πολιτών και να προληφθεί η μετάδοση νοσημάτων μέσω κουνουπιών-διαβιβαστών στους πολίτες:


1. Καθαρισμός όλων των φρεατίων-αγωγών ομβρίων υδάτων-τακτικό έλεγχο και συντήρηση αυτών

2. Λήψη κάθε τεχνικού μέτρου, προκειμένου να υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις στο ρείθρο των δρόμων προς τα φρεάτια ώστε να μη λιμνάζουν τα όμβρια ύδατα.

3. Περιποίηση των φυτών και καθαριότητα στα άλση

4. Επιμελής καθαρισμός, αποψίλωση και εξυγίανση των Δημόσιων χώρων συγκέντρωσης ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως πάρκα, παιδικές χαρές, λούνα παρκ κ.λ.π).


5. Λειτουργία όλων των συντριβανιών ή κάλυψή τους σε περίπτωση μη χρήσης.


6. Λήψη κάθε μέτρου για την αυστηρή τήρηση των όρων υγιεινής στα δημόσια αποχωρητήρια, στις λαϊκές αγορές, στις πανήγυρεις, στα δημόσια θεάματα με
νερό, στα κοιμητήρια κ.λπ.

7. Καθαρισμός των ρεμάτων από φυτά, θάμνους, απορρίμματα ώστε να μην εμποδίζουν τη ροή των υδάτων και συγκεντρώνονται στάσιμα ύδατα


8. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων. Οι κάδοι συγκέντρωσης απορριμμάτων και τα οχήματα μεταφοράς αυτών πρέπει να πλένονται τακτικά (με ζεστό νερό και σαπούνι) και στη συνέχεια να διενεργείται απολύμανση.

9. Αυστηρή αστυνόμευση και αποτροπή πολιτών από κάθε παραβατική συμπεριφορά όπως είναι:
-ανάδευση κάδων απορριμμάτων
-αποφυγή διατήρησης οικόσιτων ζώων και πτηνών εντός της αστικής ζώνης
-αδιαφορία από τους κατόχους ζώων συντροφιάς για την τήρηση των κανόνων υγιεινής π.χ μη απομάκρυνση των περιττωμάτων των ζώων


10. Ενημέρωση του πληθυσμού με όλα τα δυνατά προσφερόμενα μέσα (εφημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, διαλέξεις κ.λπ.) ώστε:
- Να μη γίνεται ανεξέλεγκτη συγκέντρωση ακαθάρτων υδάτων και απορριμμάτων
- Τα ακάθαρτα ύδατα πάσης φύσεως να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο ή στο δίκτυο ακαθάρτων –όπου υπάρχει-
- Να μη διοχετεύονται ακάθαρτα νερά μέσω αγωγού στο ρείθρο του πεζοδρομίου
- Να καθαρίζονται σχολαστικά οι χώροι γύρω από τις οικίες (αυλές, κήποι κ.λ.π) από δοχεία και κοιλότητες εδάφους, που μπορεί να αποτελέσουν εστία συγκέντρωσης στάσιμων νερών
- Να λαμβάνονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μακρυά ρούχα, χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σκευασμάτων κ.λπ.) κατά την κρίσιμη περίοδο
εμφάνισης των κουνουπιών.


Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε: 1) οι ψεκασμοί-εντομοκτονίες για την καταπολέμηση των κουνουπιών να ξεκινήσουν στην περιοχή αρμοδιότητάς σας εγκαίρως από τις αρχές του μήνα Μαρτίου 2017, προκειμένου να προληφθεί η πρώτη γενεά κουνουπιών και 2) να γίνει πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο, εντός των κατοικημένων περιοχών, με επίβλεψη του επιστημονικού σας προσωπικού (Γεωπόνοι, Ιατροί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας) στα φρεάτια ομβρίων και γενικά σε χώρους όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά (σιντριβάνια, διακοσμητικές υδατοσυλλογές κ.λπ.).

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017 και να προστατεύσει αποτελεσματικά τη Δημόσια Υγεία αναμένει τις έγγραφες ενημερώσεις σας σχετικά με τις ενέργειές σας και την εφαρμογή Προγραμμάτων Καταπολέμησης κουνουπιών στις ενδοαστικές εστίες –εντός δηλ. του Πολεοδομικού ιστού των περιοχών σας -και είναι στη διάθεση συνεργασίας όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.