Υγεία

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2020-2021
  Ημ/νια: 22/12/2021 12:02:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΙ49Ω6Μ-ΒΓ3
 2. Θέμα: Έγκριση του από 08.12.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, για τον μήνα Δεκέμβριο
  Ημ/νια: 22/12/2021 12:00:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΜ1ΠΩ6Μ-ΖΘ3
 3. Θέμα: «Έγκριση του από 08.12.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, για τον μήνα Νοέμβριο»
  Ημ/νια: 15/12/2021 09:21:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΛΠΩ6Μ-ΠΧ9
 4. Θέμα: Έγκριση του από 05.11.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, από την εταιρεία “PLUSMA IAE”, για τον μήνα Οκτώβριο 2021
  Ημ/νια: 16/11/2021 09:06:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Β3ΧΩ6Μ-ΚΙ3
 5. Θέμα: Έγκριση του από 30.09.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης μολυσματικού υλικού, για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων (ΤΠΥ Νο 1528 και 1599/30.09.2021)
  Ημ/νια: 09/11/2021 08:54:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ474Ω6Μ-Ν30
 6. Θέμα: Έγκριση της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”
  Ημ/νια: 09/11/2021 08:51:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩ6Μ-ΑΨΔ
 7. Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ενός διπλού διαφανοσκόπιου, από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 07/10/2021 11:44:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΝΧ2Ω6Μ-Μ7Α
 8. Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ενός υπέρηχου τύπου ACUSON P500 FROSK SIEMENS, από την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ), προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 07/10/2021 11:14:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΜΚ3Ω6Μ-Φ5Π
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Ημ/νια: 17/09/2021 08:58:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΞΔΘΩ6Μ-ΘΑΑ