Θέμα: Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για 1 νέο δρομολόγιο που προέκυψε μετά την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους (εκτιμώμενος αριθμός ημερών εκτέλεσης δρομολογίων 74 ημέρες).
Ημ/νια: 13/02/2017 12:20:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0Ρ7Λ7-Λ4Λ
 
Αφορά στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ
ΣΕΠΟΛΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δείτε το στην Διαύγεια