Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΓΥΤΕΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ο.Τ. 45-46-50 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
  Ημ/νια: 31/12/2021 11:30:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΞ0ΤΩ6Μ-8ΒΡ
 2. Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, επί των οδών Γαλάτειας, Αριστοφώντος και Διώνης (Ο.Τ. 3, περ. 58, της 3ης Δ.Κ.), στα Κάτω Πετράλωνα, σε συμμόρφωση με τη με αρ. 13685/2017 απόφ. του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 588/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 20/12/2021 08:40:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Μ-802
 3. Θέμα: Έγκριση της σύμβασης του Δήμου Αθηναίων με την Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων Υπ. Εσωτερικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ και άλλες διατάξεις» (Α΄53)
  Ημ/νια: 17/12/2021 09:47:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω83ΑΩ6Μ-ΘΡΨ
 4. Θέμα: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Χατζοπούλου, στο ύψος της οδού Ρουσσοπούλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 581/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 17/12/2021 09:32:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΞΤΦΩ6Μ-ΨΨΘ
 5. Θέμα: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Δημοκρίτου, στο τμήμα της από την οδό Φωκυλίδου έως την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, απαραίτητων για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων (1η έως 7η Δημοτική Κοινότητα) για το έτος 2019», σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 584/21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 17/12/2021 09:28:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω59ΣΩ6Μ-8ΟΨ
 6. Θέμα: Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 580/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 17/12/2021 07:58:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Δ4ΗΩ6Μ-ΤΨΥ
 7. Θέμα: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Πολέμη, στο τμήμα της από την οδό Ροστάν έως την οδό Γαλατσίου, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δ.Κ.», σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 582/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 16/12/2021 08:26:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ζ5ΜΩ6Μ-ΚΑ2
 8. Θέμα: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μαιζώνος, από την οδό Σωνιέρου έως την οδό Μάγερ, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων-Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017 1ης Δ.Κ.», σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 583/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 16/12/2021 08:24:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΚ7ΩΩ6Μ-Γ6Χ
 9. Θέμα: Ολική κοπή δύο (2) αυτοφυών δένδρων (Αείλανθοι) στις άκρες του οικοπέδου (προς ανέγερση οικοδομής) που βρίσκονται στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη 33 στη περιοχή Εξαρχείων, όπου ο ένας εξ αυτών είναι ξερός, ενώ το ύψος του άλλου φθάνει περίπου στα 10m, και σύμφωνα με την έκθεση-αίτηση του μηχανικού δημιουργούν προβλήματα στις τεχνικές εργασίες και τη φύτευση δύο (2) νέων δένδρων (Κοιρλευθέριες) σε παρακείμενες θέσεις της οικοδομής.
  Ημ/νια: 13/12/2021 14:24:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΗ64Ω6Μ-Ρ1Β
 10. Θέμα: Αποδοχή της συμπληρωματικής δωρεάς υλικών και εργασιών για τη συντήρηση και τον εορταστικό στολισμό για το Πάρκο Κλωναρίδη – Φιξ, επί των οδών Πατησίων, Καυταντζόγλου και Τσίλλερ, στα Πατήσια, ποσού 23.404,00€ (πλέον ΦΠΑ), από το σωματείο “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ” με την υποστήριξη από την εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ”, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»
  Ημ/νια: 13/12/2021 09:48:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ16ΡΩ6Μ-05Β