sepolia logo

Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο “Πλατεία Καραμανλάκη (Καλλιγά)” με την υλοποίηση της Δωρεάς που θα διενεργηθεί με υποστήριξη από τη VISA – κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του Σωματείου “Σύμπραξη για την Αθήνα” – από ιδιωτικό Φορέα (ανάδοχος), βάσει του άρθρου 20 “Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους” του Ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”, με την προϋπόθεση το Σχέδιο Σύμβασης που περιλαμβάνει τους όρους της Αποδοχής Δωρεάς να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 20/06/2022 09:41:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙ7ΤΩ6Μ-ΛΑΒ
 2. Θέμα: Έγκριση για τον καθορισμό μειωμένου μισθώματος κατά 80% που αφορά το περίπτερο 282, για τη χρονική περίοδο από 27-09-2021 έως 24-03-2022 που εκτελούνταν έργα ανάπλασης στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου Όπλων
  Ημ/νια: 20/06/2022 09:36:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕΑΦΩ6Μ-8ΑΤ
 3. Θέμα: Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση – Επισκευή βλαβών εναέριου δικτύου που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία “Ελπίδα”, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 161/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 20/06/2022 09:08:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Τ36Ω6Μ-ΤΑ9
 4. Θέμα: Έγκριση σχεδίου της Αθήνας για το κλίμα
  Ημ/νια: 20/06/2022 08:45:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΗΓΧΩ6Μ-ΛΘΔ
 5. Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου (πράξης) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ» προϋπολογισμού 44.967.423,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
  Ημ/νια: 15/06/2022 08:31:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΝΟΩ6Μ-5ΙΜ
 6. Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για την κοπή τριών δένδρων στην οδό Λακωνίας 22.
  Ημ/νια: 10/06/2022 09:50:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΩ0ΠΩ6Μ-8Ξ6
 7. Θέμα: Αποδοχή δωρεάς 3 απορριμματοφόρων οχημάτων 8m3, από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (ΕΕΑΑ ΑΕ)
  Ημ/νια: 06/06/2022 14:45:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6982Ω6Μ-7ΑΘ
 8. Θέμα: Έγκριση για α) τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 7121.022 Φ.10 Δ.11 “Απαλλοτρίωση για τη δημιουργία πεζοδρόμου εντός του Ο.Τ. 56/74 που περικλείεται από τις οδούς Άργους, Αλαμάνας, Ναυπλίου και Δημοσθένους στη συνοικία Ακαδημία Πλάτωνος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2022 και β) την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαστικά δικαιούχων ποσού 98.534,65€ ως αποζημίωση μετά την απόφαση επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης δυνάμει του ΦΕΚ 283/Δ`/20-04-2022.
  Ημ/νια: 02/06/2022 08:13:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΟΟΠΩ6Μ-Ρ9Ψ
 9. Θέμα: Έγκριση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Κλεοβούλου, έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου με αρ. 7 σε μήκος 1,5 μέτρου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 127/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 02/06/2022 08:06:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 63Θ2Ω6Μ-ΣΗΓ
 10. Θέμα: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 7η Δ.Κ.)», σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.4412/2016.
  Ημ/νια: 01/06/2022 14:11:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦΕ8Ω6Μ-ΛΑ2
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.