Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ (γραφεία της ΚΕΔΕ, Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 3ος όροφος)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης πραγματοποιεί αύριο Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 3ος όροφος) Συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν από τον Περιφερειάρχη οι στρατηγικοί άξονες της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών. 

Ζακ
(22/09)-ANAKATA