Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου περιφερειακού συμβουλίου υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.

Πατούλη, με θέματα ημερήσιας διάταξης την εκλογή προεδρείου του Σώματος και την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Σταδίου 13).