Γ. Πατούλης: Ενισχύουμε τα κλιμάκια ελέγχου με στόχο να διασφαλίσουμε σε απόλυτο βαθμό την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών μας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη συστήνονται μικτά κλιμάκια ελέγχου σχολικών λεωφορείων. Ειδικότερα ο κ. Πατούλης ανέθεσε στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών να ενημερώσει τις αρμόδιες Διευθύνσεις όλων των Περιφερειακών ενοτήτων της Αττικής με στόχο τον καλύτερο συντονισμό τους.

Εξειδικευμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής θα συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία  από τη Διεύθυνση Τροχαίας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών. Τα μικτά κλιμάκια θα κινούνται σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε δήλωση του υπογραμμίζει ότι:  «Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τα κλιμάκια ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών.

Είναι καθήκον μας να μεριμνήσουμε ότι θα τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές για να μετακινούνται τα παιδιά μας με ασφάλεια. Αποτελεί προτεραιότητα μας και θα συνεχίσουμε και με άλλες παρεμβάσεις προς αυτή τη κατεύθυνση».