Γ. Πατούλης: «Με το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είμαστε δημιουργικοί συνοδοιπόροι για μία καλύτερη Αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, υπέρ των πολιτών»

elextiko 1Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισκέφθηκε τον νέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά σε μία εθιμοτυπική συνάντηση, προκειμένου να τον συγχαρεί για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων αλλά και να του εκφράσει τη βούληση για μία εποικοδομητική συνεργασία.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με αφορμή και τον επικείμενο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της διαφθοράς, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και αποδοτικότητας της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, προς όφελος των πολιτών, πάντα εντός των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας

elextiko 2Έμφαση δόθηκε στις δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει στη λειτουργία των φορέων της Αυτοδιοίκησης η παύση του προληπτικού ελέγχου, με τον κ. Πατούλη να υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσηςενός νέου πλαισίου για τον προληπτικό έλεγχο στη βάση της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών που άπτονται της Αυτοδιοίκησης.

«Ο προληπτικός έλεγχος αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας, συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας στην έκδοση των αποφάσεων και θωρακίζει τις αιρετές Διοικήσεις και τους εργαζόμενους» ανέφερε.

Ο κ. Σαρμάς αναγνώρισε τη σημασία διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου για τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημόσιων δαπανών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι προτεραιότητά του είναι να συνδράμει στην εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση εντός του 2020.

elextiko 3Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της συζήτησης συμφωνήθηκε κατόπιν σχετικής πρότασης του Περιφερειάρχη, να πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου σε συνεργασία της Περιφέρειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ημερίδα, με παράλληλα θεματικά εργαστήρια (workshops), τη συμμετοχή των 66 Δημάρχων της Αττικής και των αρμοδίων υπουργών με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για την επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην Αυτοδιοίκηση και την εν γένει καλύτερη λειτουργία της.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε τα εξής:

«Με το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είμαστε δημιουργικοί συνοδοιπόροι για μία καλύτερη Αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ουσιαστικότερα και αποτελεσματικότερα, υπέρ των πολιτών»

 

Ζακ
(22/09)-ANAKATA