Την επιλογή της για στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων επιβεβαιώνει η Περιφέρεια Αττικής με νέα πρόσκληση που απευθύνει στους Δήμους.
Συγκεκριμένα, οι Δήμοι της Αττικής καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων που αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μέσω ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντόστρωσης σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής.
Πρόκειται για τη Δράση 4 «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία εντάσσεται στο υπομέτρο 3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 1.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση του γεωργικού και του κτηνοτροφικού τομέα
Η εν λόγω πρόσκληση έρχεται να συμπληρώσει τις δράσεις για την προσφορά χρηματοδοτικών εργαλείων στους παραγωγούς της Αττικής, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της Περιφέρειας Αττικής να στηρίζει την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και να ενισχύει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και του κτηνοτροφικού τομέα.
Βασικός ωφελούμενος της συγκεκριμένης Δράσης είναι ο γεωργός - κτηνοτρόφος, αφού στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (φυτική και ζωική παραγωγή) εκμετάλλευση.
Κάθε πράξη που θα προτείνουν οι Δήμοι θα πρέπει να αναφέρεται σε μία αγροτική οδό και να προβλέπεται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, να υπάρχει τουλάχιστον οριστική μελέτη και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης απόκτησης γης ή, στην περίπτωση που απαιτούνται απαλλοτριώσεις, απόφαση καθορισμού τιμών μονάδας από το δικαστήριο. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να αφορά δαπάνες για τις συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης ή για στήριξη σε δρόμους του ευρύτερου οδικού δικτύου που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία.
data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"