Γ. Πατούλης: Στεκόμαστε δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού -Δίνουμε βάρος στην πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού µε βάση τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας

20191114EFI 0003Στη δράση ενημέρωσης των πολιτών που πραγματοποιεί η Δομή Κοινωνικό Δίκτυο -SocialNetworkτης Περιφέρειας Αττικής στο Μετρό του Συντάγματος βρέθηκε το πρωί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν οι τοπικές ανάγκες σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης. 

Ο Περιφερειάρχης στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλο, συνομίλησε με Πολίτες και στελέχη της δομής.   

Με δηλώσεις του στη συνέχεια επισήμανε ότι η Δομή του Κοινωνικού Δικτύου αποτελεί για την κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας ένα πολύτιμο εργαλείο παρέμβασης, παρακολούθησης και σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων.

20191114EFI 0020Κεντρικός στόχος είναι η άμεση ανταπόκριση των μηχανισμών και υποδομών της Περιφέρειας Αττικής στις ανάγκες των συμπολιτών μας που χρήζουν βοηθείας.

«Με επίκεντρο τον πολίτη και τις ευάλωτες Κοινωνικές ομάδες η αξιοποίηση της Δομής SocialNetwork είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική στήριξη των συνανθρώπων μας, της ζωής και της αξιοπρέπειας τους, την κοινωνική συνοχή και κοινωνική ένταξη. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής ‘Ένταξης που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της Δομής, αποτελεί τον Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους συμπολίτες μας ότι θα στεκόμαστε δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και αυτό πράττουμε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Δίνουμε βάρος στη πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού µε βάση τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας και η Δομή SocialNetwork αποδεικνύεται καθοριστικής αξίας προς αυτή την κατεύθυνση. Η κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης που έχουμε υποσχεθεί να οικοδομήσουμε οφείλει να αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό τα κατάλληλα πολιτικά εργαλεία και τους αναγκαίους πόρους με βαθμό επείγοντος» σημείωσε ο Γ. Πατούλης.   

Οι δράσεις του Δικτύου

 

20191114EFI 0029Να σημειωθεί ότι η Δομή Κοινωνικού Δικτύου είναι η πρώτη που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία που προκύπτουν από τη στενή συνεργασία που έχει με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 66 δήμων της Αττικής. Η λειτουργία της δομής και τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναμένεται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη αντίστοιχων δομών και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Οι Δράσεις του Κοινωνικού Δικτύου, μεταξύ άλλων αφορούν:

l         Την άμεση παρέμβαση και υποστήριξη Φορέων που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

l         Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού, ταχείας παρέμβασης, που καλύπτονται μερικώς ή καθόλου από τους κοινωνικούς φορείς

l         Την δημιουργία μηχανισμών, εργαλείων και μεθοδολογιών παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας20191114EFI 9963

 

Το Social Network, έχει φορέα υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού άμεσης και αναπτυξιακής παρέμβασης. Διαθέτει την τεχνική υποδομή να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Η Δομή εναρμονίζεται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και ειδικότερα με τον Άξονα 4 «Διακυβέρνηση της Στρατηγικής». 

20191114EFI 9999