Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού της πρόσκλησης (βλ.

στον παρακάτω σύνδεσμο), να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται μετατροπή υφιστάμενης άδειας-αδειών, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση εδώ: https://bit.ly/2yrGIuX