Προχωρά η κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.546 μέτρων στην Κηφισιά, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 752.000 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως το ποσό των 400.000 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Κηφισιάς για το επιπλέον ποσό των 352.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων δευτερεύοντος δικτύου σε τμήματα των οδών: Λευκωσίας, Κίμωνος - Γκίκα, Αιγίνης, Ζίτσης, Αγ. Τριάδος, ανωνύμου οδού (από Αγίας Τριάδος έως Ρέμβης), πεζόδρομου Αγ. Νικολάου, Ψαρών, Εμμ. Μπενάκη, Γούναρη. Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες για την αναγνώριση του εδάφους, την αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος, την πλήρη αποκατάσταση πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων κ.ά.