Έργο SCALEUP: Συναντήσεις & επισκέψεις εργασίας των εταίρων του έργου στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας

Το SCALE UP είναι έργο του προγράμματος Interreg Europe το οποίο υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και βασίζεται σε μία διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός του SCALE UP προβλέπει τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη στήριξη των ΜμΕ ως προς την ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε εθνικές σε διεθνείς αγορές. Ο κύριος στόχος του SCALE UP είναι να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να επιταχύνει την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης 6 εργαλείων πολιτικής τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη βελτίωση της ευρωστίας των επιχειρήσεων. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορεί να βρει κάποιος στο εξής σημείο: https://www.interregeurope.eu/scaleup/

Τεχνικές συναντήσεις των εταίρων του έργου υλοποιήθηκαν μεταξύ 15 και 17 Ιανουαρίου 2020 στην Πολωνία. Εκπρόσωποι φορέων και λοιποί εμπλεκόμενοι συμμετείχαν σε ημερίδα και εργαστήρια που διοργάνωσε ο δημόσιος φορέας LuVo πάνω σε θέματα επιχειρηματικής υποστήριξης εξαγωγών, σε αντικείμενα επιχειρηματικής επικέντρωσης και σε σημαντικές εμπειρίες και απόψεις των ίδιων των τοπικών ΜμΕ για τα θέματα ευρωστίας και μεγέθυνσης που τις απασχολούν και τα οποία χρειάζονται την υποστήριξη των φορέων που στηρίζουν τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες .

Στις εργασίες του 3ημέρου έγιναν επίσης αξιόλογες επισκέψεις εργασίας, διερευνώντας πετυχημένα μοντέλα επιχειρηματικής και εξαγωγικής ανάπτυξης με την υποστήριξη από φορείς και χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.

20200124Ekprosopoi etairwn ergou

Το έργο ScaleUp υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και από Εθνικούς Πόρους.