sepolia logo

 

 

Γ. Πατούλης: « Προτεραιότητά μας η ανάδειξη της καινοτομίας και η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με στόχο τη διεύρυνση των θέσεων εργασίας»

Με αφορμή τη διοργάνωση του πρώτου Μαραθωνίου Καινοτομίας για την καταπολέμηση της πανδημίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προσδιόρισε τους στόχους και το όραμα του για την ανάδειξη της καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο περιοδικό του Βήματος της Κυριακής «StartupperMag».

Η πρωτοβουλία μας για τον Μαραθώνιο Καινοτομίας βρήκε πολλούς υποστηρικτές

Την πεποίθηση του πως η πληθώρα υποστηρικτών από την κεντρική διοίκηση αλλά και από χορηγούς στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας να διοργανώσει Μαραθώνιο Καινοτομίας για την καταπολέμηση της πανδημίας εξ αποστάσεως, θα είναι ισχυροί σύμμαχοι και στο επόμενο βήμα που αφορά στην ανάπτυξη, διατύπωσε ο κ. Πατούλης. Επικαλούμενος και την εμπειρία του από τη διοργάνωση Μαραθωνίων Καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα με πολύ υψηλή συμμετοχή, κατά τη θητεία του στο τιμόνι της ΚΕΔΕ, τόνισε πως τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας άλλης κουλτούρας καινοτομίας στους Δήμους. «ΦέραμεσεεπαφήγιασυνεργασίεςνέεςφιλόδοξεςStartupsμεκαταξιωμένεςεταιρείεςτηςαγοράς.Πολλέςαπόαυτέςτις ομάδεςέγινανεταιρείεςκαισυνέχισαντηνεπιχειρηματικήτους πορεία», ανέφερε.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας

Κληθείς να προσδιορίσει τους στόχους της πρωτοβουλίας ο κ. Πατούλης προέταξε την ανάγκη ανάδειξης καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών τόσο την περίοδο της πανδημίας όσο και την εποχή που θα ακολουθήσει μετά. «Πιστεύουμεπωςηελληνικήκοινότητακαινοτομίαςκαιεπιχειρηματικότητας,οιStartupεταιρείες,οιμηχανικοί,οιπρογραμματιστέςοιφοιτητέςκαιοιεπαγγελματίεςμπορούνναβοηθήσουνμετεχνογνωσία,καινοτόμεςεφαρμογέςκαιιδέεςτις δημόσιεςυποδομές,τιςεπιχειρήσειςκαισυνολικάτηνκοινωνία», επισήμανε.

Αναλύοντας την εμπειρία από την εξ’ αποστάσεως οργάνωση της δράσης, τόνισε ότι μέσω τηλεδιασκέψεων και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, η διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και ευχάριστη. «Πολλέςαπόαυτέςτιςαλλαγέςέρχονται καιθαμείνουνκαιέναςαπότουςστόχουςτουμαραθωνίου καινοτομίαςείναικαιαυτός:νααναδείξουμενέεςκαινοτόμες ιδέεςκαιεφαρμογέςγιατηνεποχήμετάτηνπανδημία», σημείωσε.

Βούληση μας είναι να αξιοποιήσουμε τα ταλαντούχα μυαλά της χώρας μας

Κατά τη συνέντευξη ο κ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του από τα ποσοστά συμμετοχής στον Μαραθώνιο καθώς δήλωσαν συμμετοχή απομακρυσμένα 70 ομάδες και 250 διαγωνιζόμενοι, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. « Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την αξιοποίηση των ταλαντούχων μυαλών της χώρας μας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργούμε εφαρμογές και μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας» επισήμανε ο Περιφερειάρχης χαρακτηριστικά. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Μαραθωνίου της Περιφέρειας στον Ευρωπαικό Μαραθώνιο Καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 8η θέση, σε μία διοργάνωση που συμμετείχαν πάνω από 20.000 διαγωνιζόμενοι από 50 χώρες.

Στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη ο κ. Πατούλης και αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των  υπηρεσιών της Περιφέρειας, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχει ενεργοποιηθεί πλήθος ψηφιακών εργαλείων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξυπηρέτηση του πολίτη, επισημαίνοντας ότι διαρκής προτεριαότητα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. «ΣτόχοςμαςστηνΠεριφέρειαΑττικήςείναιηπρωτοβουλίαμας αυτήναεξελίσσεταισεέναδιαρκέςδίκτυοτεχνολογικήςκαινοτομίας» σημείωσε και πρόσθεσε: «Ήδητρέχουμε αρκετέςδράσειςγιατηνυποστήριξητηςνεανικήςκαικαινοτόμουεπιχειρηματικότηταςκαιέχουμεστοσχεδιασμόμαςσυγκεκριμένουςτρόπουςστήριξηςτωνομάδωνκαιτωνStartups μέσααπόεργαστήριακαινοτομίας,συνεργασίεςμετοδημόσιο καιτονιδιωτικότομέακαιεπιχειρηματικούςεπιταχυντές,τα οποίαθαυλοποιήσουμετοεπόμενοδιάστημα.Σεαυτήντη διαδικασίαανοιχτήςκαινοτομίαςβασικάσυστατικάείναιη άποψηαπότουςπολίτεςκαιταστελέχημαςγιατηβελτίωση τηςκαθημερινότητας,οιπροτάσειςτωνinovatorsγιαδημι- ουργίαέξυπνωνλύσεωνκαιδουλειάμαςείναιμετηβοήθεια άλλωνφορέωνκαιτουιδιωτικούτομέαναβοηθήσουμεώστε αυτέςοιλύσειςναεφαρμοστούντοσυντομότερο,προς όφελοςόλων».

Επισυνάπτεται η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Αττικής

 

Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.