Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ.

Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεχίσει την διακοπείσα συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου, η οποία αναβλήθηκε την 11η Μαρτίου 2020, την Μ.Πέμπτη, 16-4-2020 και ώρα 14:00. Η Συνεδρίαση θα λάβει χώρα δια περιφοράς, ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Επισημαίνεται ότι από τα εμφαινόμενα στην οικεία ως άνω πρόσκληση θέματα ημερήσιας διάταξης, τα υπ’ αρ.4, 5, 6, 10, 11, 12 και 13 τοιαύτα αποσύρονται και -ως εκ τούτου- δεν θα συζητηθούν και δεν θα ληφθεί απόφαση επ’ αυτών, ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δια περιφοράς συνεδρίασης. Ομοίως η Επερώτηση θα απαντηθεί στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης Συνεδρίασης, θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=34488:5i-synedriasi-p-s-2020&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων Συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=98

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων επισυνάπτονται

 
Ζακ
(22/09)-ANAKATA