Η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μόλις τέθηκαν σε εφαρμογή από την κυβέρνηση μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προσάρμοσε τη λειτουργία των υπηρεσιών της ώστε να διασφαλιστεί αφενός η εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.

Αφετέρου, να λειτουργήσει ο μηχανισμός μας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, τόσο των εργαζόμενών μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και του υπόλοιπου προσωπικού που καλείται αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

1. Απασχολούμε όσους είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της Περιφέρειας. 

Πήραμε απόφαση το 1/3 των υπαλλήλων μας να βρίσκεται καθημερινά, εκ περιτροπής, στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ο αριθμός αυτός  αφορά τους πραγματικά  υπηρετούντες υπαλλήλους και όχι το σύνολο των καλυμμένων οργανικών θέσεων, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι απουσιάζουν για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο (άδεια ειδικού σκοπού, χρήση πάσης φύσεως αδειών, αποσπασμένοι κ.λπ.). Ο αριθμός αυτός μπορεί ως ποσοστό να φαίνεται για κάποιους, όπως στο Σύλλογο Υπαλλήλων, μεγάλος, όμως σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό απασχολούμενων και τις υπηρεσιακές μας ανάγκες είναι εξαιρετικά μικρός. Επισημαίνουμε επιπλέον  ότι σήμερα περίπου  το 1/4 του συνόλου των υπαλλήλων μας,  απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού. Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους εργαζόμενους, υιοθετεί ένα ευέλικτο κι αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας για όσο κρατήσει η υγειονομική κρίση.

 2. Λάβαμε υπόψη τη γνώμη των διευθυντών των υπηρεσιών μας. 

Το παραπάνω μοντέλο λειτουργίας  αποφασίστηκε μετά από διαβούλευση με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των Υπηρεσιών μας και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν  οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του COVID-19 (κορωνοϊού), θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, στο πλαίσιο, πάντα, του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία των Γενικών Διευθυντών, ενώ το σχέδιο της σχετικής απόφασης τέθηκε υπόψη τους πριν την οριστικοποίησή της. Η Διοίκηση της Περιφέρειας για μια ακόμη φορά έλαβε υπόψη της, τις απόψεις των εργαζόμενων. 

3. Προτεραιότητα μας, να κρατήσουμε «ανοικτή» την Περιφέρεια. 

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν είναι δυνατόν, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, να γίνεται λόγος από κάποιους, για αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της Περιφέρειας, τη στιγμή που αυτές καλούνται να υποστηρίξουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιδημίας.


Θα κρατήσουμε με κάθε τρόπο ανοικτές  κρίσιμες υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», που σχετίζονται με την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις, τη δημόσια υγεία, τους υγειονομικούς  ελέγχους, τους ελέγχους για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτικού κοινού από φαινόμενα αισχροκέρδειας. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να λειτουργούν υποστηρικτικά κι άλλες υπηρεσίες, όπως οι οικονομικές που συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση της κρίσης (προμήθειες υγειονομικού υλικού, συμβάσεις καθαριότητας κλπ).


Ακόμα και οι διοικητικές μας υπηρεσίες συγκεντρώνουν στοιχεία για το σχεδιασμό του συστήματος λειτουργίας  με προσωπικό  ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, και να παρέχουν τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις στο προσωπικό κλπ. 

Σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, δεν περισσεύει κανείς.


4. Ειδική Μέριμνα για εργαζόμενους .

Για τους υπαλλήλους της Περιφερειας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ελήφθη ειδική μέριμνα, προκειμένου, εφόσον δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, να απομακρυνθούν άμεσα από θέσεις συναλλαγής με το κοινό και να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία. Άλλωστε, γνωρίζουν όλοι πολύ καλά και πριν την κρίση , τις παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη στην κεντρική διοίκηση, σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την προστασία των συγκεκριμένων ομάδων  και τη διεύρυνση των υπαλλήλων που εντάσσονται σε αυτές.

5. Μέτρα για το κοινό που συναλλάσσεται με την Περιφέρεια Αττικής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία,  σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, μέχρι την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, αναστείλαμε τη διενέργεια όλων των εξεταστικών θεωρητικών και πρακτικών διαδικασιών, όπως εξέταση υποψηφίων οδηγών, χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων κ.α.

Όπως προβλέπεται στη σχετική απόφασή μας, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, μπορούν να προβαίνουν κατ΄ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.


Οι αποφάσεις μας κινούνται στο πνεύμα αντίστοιχων μέτρων της πολιτείας, τα οποία εξελίσσονται σταδιακά. Πρόκειται για αρχικά μέτρα τα οποία θα τροποποιούνται με βάση την εξέλιξη της επιδημίας και τα επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών.

6. Λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ από το σπίτι

Με αφορμή την ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων και την προτροπή τους να φροντίσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δυνατότητα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ από το σπίτι, η Διοίκηση της Περιφέρειας έκανε τις παρακάτω ενέργειες :

Α) Στις 13/3/2020, με σχετική ανακοίνωση, ο Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ληφθούν μετρά για δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Β) Ακολούθως και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασής  για την εκ περιτροπής λειτουργία, τα αρμόδια όργανα της  Περιφέρειας απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα, κατ΄ επίκληση της σχετικής ανακοίνωσης, να δοθεί άμεσα η δυνατότητα πρόσβασης στο Πληροφορικό σύστημα "ΙΡΙΔΑ"  του ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ από το σπίτι τους. 

Γ) Όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως, το αίτημα εγκρίθηκε αυθημερόν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ξεκίνησαν τεχνικές τηλεδιασκέψεις με στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που υποστηρίζει το σύστημα, προκειμένου να δοθεί ασφαλής τεχνική λύση. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο για τη διευθέτηση του ζητήματος.

 7. Στελέχωση απολυμαντηρίου 

Με ενέργειες του Περιφερειάρχη ενισχύεται με νέο προσωπικό το απολυμαντήριο . Ήδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η μετάταξη δύο έμπειρων υπαλλήλων από άλλους φορείς στην Περιφέρεια Αττικής. Και γίνεται κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία το Απολυμαντήριο. Όσον αφορά την καθαριότητα των χωρών της Περιφέρειας έχει υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ξεκάθαρα πως σήμερα η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας πολιτών κι εργαζομένων.