Γ. Πατούλης: «Η προάσπιση της δημόσιας υγείας αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες για την πατρίδα μας παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αποτελεί μέγιστη προτεραιότητά μας»

 

Εντατικούς ελέγχους σε φορείς, καταστήματα και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη διανομή, παρασκευή και πώληση τροφίμων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ζήτησε από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ανταποκρινόμενος και στο αίτημα του ΕΦΕΤ να συνδράμει η Περιφέρεια στους ελέγχους της αγοράς με στόχο να ενισχυθεί το δίχτυ προστασίας των καταναλωτών, ο κ. Πατούλης στην επιστολή του, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τα στελέχη της Περιφέρειας, ζητά ενίσχυση της επιτήρησης στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα ζητά από τα κλιμάκια ελέγχου των υπηρεσιών της Περιφέρειας να εστιάσουν στις κατηγορίες εκείνες που παρατηρείται αυξημένη διακίνηση τροφίμων λόγω της συγκυρίας (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με διανομή «takeaway», «delivery», επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων κ.λπ.) και να αφορούν στην ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τόσο κατά τη διάθεσή στους καταναλωτές, όσο και στα προηγούμενα στάδιά τους.   

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ο κ. Πατούλης καλεί τις υπηρεσίες να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους (αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης/δραστηριότητας, διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιβληθείσες διοικητικές ποινές), συγκεντρωτικά ανά Γενική Διεύθυνση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Πατούλη

Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Αττικής, αμέσως μόλις τέθηκαν σε εφαρμογή από την κυβέρνηση μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προσάρμοσε τη λειτουργία των υπηρεσιών της ώστε να διασφαλιστεί, αφενός η εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους, αφετέρου, να λειτουργήσει ο μηχανισμός μας, προστατεύοντας, τόσο τους εργαζομένους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και το υπόλοιπο προσωπικό που καλείται αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. 

Το παραπάνω μοντέλο λειτουργίας  αποφασίστηκε μετά από διαβούλευση με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των Υπηρεσιών μας και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν  οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του COVID-19, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 

Άλλωστε, όπως έχουμε δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση, θα κρατήσουμε με κάθε τρόπο ανοικτές  κρίσιμες υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», που σχετίζονται με την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις, τη δημόσια υγεία, τους υγειονομικούς  ελέγχους, τους ελέγχους για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτικού κοινού από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντική είναι και η υποστηρικτική λειτουργία άλλων Υπηρεσιών μας, όπως οι οικονομικές που συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση της κρίσης (προμήθειες υγειονομικού υλικού, συμβάσεις καθαριότητας κ.λπ.), ενώ, ακόμα και οι διοικητικές μας υπηρεσίες, ενόψει της κρίσιμης συγκυρίας, συγκεντρώνουν στοιχεία για το σχεδιασμό του συστήματος λειτουργίας με προσωπικό  ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, παρέχουν τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις στο προσωπικό κ.λπ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει όλα τα στελέχη μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους σε όλους τους φορείς και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς σας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Τα κλιμάκια ελέγχου των υπηρεσιών σας θα πρέπει να εστιάσουν στις κατηγορίες εκείνες που παρατηρείται αυξημένη διακίνηση τροφίμων λόγω της συγκυρίας (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με διανομή «takeaway», «delivery», επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων κ.λπ.) και να αφορούν στην ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τόσο κατά τη διάθεσή στους καταναλωτές, όσο και στα προηγούμενα στάδιά τους.   

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, παρακαλούμε να μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα τους (αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης/δραστηριότητας, διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιβληθείσες διοικητικές ποινές), συγκεντρωτικά ανά Γενική Διεύθυνση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ