Γ. Πατούλης: «Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε χθες είναι ανάγκη να εξειδικευθεί και να συμπεριλάβει, στους δικαιούχους άδειας ειδικού σκοπού όλες τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον EOΔY και τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαιρετίζει με ικανοποίηση την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (14/3/2020) με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Παράλληλα ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η πρόβλεψη του άρθρου 25 της ΠΝΠ για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία θα επεκτείνεται και πέραν των προβλεπόμενων περιπτώσεων το εύρος των δικαιούχων ευπαθών ομάδων άδειας ειδικού σκοπού, όπως άλλωστε αυτές προσδιορίζονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874, σελ7).

Σύμφωνα με την εκδοθείσα Πράξη για να λάβει ένας εργαζόμενος, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την άδεια ειδικού σκοπού, θα πρέπει να είναι καρκινοπαθής ή να έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ζητεί από τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στο δεύτερο βήμα που προβλέπεται στην ΠΝΠ για έκδοση ΚΥΑ και επισημαίνει:

«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την σχετική ΠΝΠ με την οποία επιλύονται κατεπείγοντα ζητήματα στο πλαίσιο της λήψης μέτρων  αντιμετώπισης και  περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ωστόσο είναι επιβεβλημένη η έκδοση ΚΥΑ στην οποία θα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού. Σύμφωνα με τονEOΔY και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην κατηγορία “ευπαθείς ομάδες”, εκτός από τους καρκινοπαθείς και όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, συμπεριλαμβάνονται και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη. Πρόκειται για συμπολίτες μας οι οποίοι, αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα όπως καρδιαγγειακά, σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικά ή πρόκειται για άτομα με ανοσοκαταστολή».