Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων για το Λεκανοπέδιο , προβλέπει μεταξύ άλλων: 

-Την κατασκευή και λειτουργία 3 νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, του Κεντρικού Τομέα , του Πειραιά και του Γραμματικού.

- Τη λειτουργία 10 διαδημοτικών Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων , σε χώρους κατάλληλους που ήδη αναζητούνται.

- Οι δύο πρώτες ΜΕΑ θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και το Γραμματικό ως δημόσιο έργο.

Ο τεχνικός σύμβουλος του ΕΔΣΝΑ που έχει επιλεγεί με διαγωνιστική διαδικασία, θα προτείνει τον κατάλληλο χώρο που θα κατασκευαστούν τόσο η νέα ΜΕΑ του Κεντρικού Τομέα , όσο και του Πειραιά.

Στη συνέχεια, ως το τέλος του 2020,  η Περιφέρεια Αττικής θα λάβει την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, αλλά και την ανάγκη να δοθεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία .