Ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, που αφορά στην «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά» στον Δήμο Σαρωνικού, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Σαρωνικού υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την ολοκλήρωση των τελευταίων μη κατασκευασμένων τμημάτων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά. Σκοπός του έργου είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να προκύψει ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων με τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ. Μαρκόπουλου, δεδομένου ότι έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί αυτοτελώς ορισμένα μόνο τμήματα της αποχέτευσης ακαθάρτων.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης, την κατασκευή φρεατίων, τη σύνδεση με το υφιστάμενο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων και την αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στο εύρος διέλευσης των αγωγών.