Γ.

Πατούλης: «Υλοποιούμε δράσεις διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Περιφέρειας με στόχο μια αποτελεσματική διοίκηση με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες»

 

 

Στην αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής αναφέρθηκε σήμερα ο Γ. Πατούλης. ep  2

Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης πιστοποιητικών επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζόμενους της Περιφέρειας επισήμανε ότι στόχος του «είναι η υλοποίηση δράσεων διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοίκησης με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Για το λόγο αυτό, σημείωσε ο Περιφερειάρχης, οι ep  3συγκεκριμένες δράσεις θα ενισχυθούν και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ).

Απευθυνόμενος στα 23 στελέχη της περιφέρειας που είναι εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και έλαβαν τα σχετικά πιστοποιητικά, επισήμανε ότι το ζήτημα της κατάρτισης και της επάρκειας είναι υψηλής προτεραιότητας για τον ίδιο.

«Θέλουμε στελέχη στη διοίκηση της Περιφέρειας  επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. ep  4Για το λόγο αυτό και θα λάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν  στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

 

ep  5Στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Γ. Προκοπιάδου, η Μ. Φωτάκη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ε. Αναγνώστου Προϊσταμένη Εκπαίδευσης Ανθρώπινου, η Κ. Καραβάνα Προϊσταμένη Τμήματος Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και άλλα υπηρεσιακά στελέχη.

Ζακ
(22/09)-ANAKATA